De eerste bewoner van het sociale nieuwbouwproject in de Vogelbuurt ontving gisteren de sleutels uit handen van Arthur Oerlemans (directeur Woonbron) en Marco Stam (wethouder Sport, Wonen en Openbare Ruimte). De sleuteloverdracht vond plaats, hoe toepasselijk in deze buurt, door een Bengaalse Oehoe. Deze eerste 8 woningen maken deel uit van de in totaal 66 nieuwbouwwoningen die Woonbron bouwt in de Vogelbuurt (Dordrecht).

Vanaf begin 2019 is Woonbron gestart met de bouw van de 66 nieuwbouw op deze locatie. In totaal bouwen ze 59 woningen in de sociale verhuur en 7 woningen in de vrije sector. Deze vrije sector woningen bevinden zich in de middenhuur. Dit segment huurwoningen biedt een plek aan huishoudens die (nog) niet willen of kunnen kopen en die niet in aanmerking komen voor een woning in de sociale sector.
Zwaluwe Bouw is verantwoordelijk voor de bouw en KAW architecten heeft de woningen ontworpen.

Duurzaamheid

Wethouder Marco Stam: "Dit is een heel mooi project. De woningen vallen bijna allemaal in de sociale huursector. En dat is niet toevallig: hiermee geven we invulling aan de afspraak dat gesloopte sociale woningen ook grotendeels worden vervangen door nieuwe sociale huurwoningen. We kijken goed naar diversiteit in het woningaanbod. Met deze nu opgeleverde woningen hebben we daar met Woonbron weer een mooie stap in gezet. Dit project sluit ook helemaal aan bij onze klimaatdoelstellingen. De woningen zijn natuurlijk energiezuinig. Bovendien is rekening gehouden met veranderend klimaat, zoals stijgende temperaturen en heviger regenbuien. Daar moeten we ons tegen wapenen."
Restwarmte HVC, zonnepanelen en aangepaste tuinen
Arthur Oerlemans: "De woningen en het warme tapwater wordt opgewarmd door restwarmte van HVC. De elektriciteit voor het functioneren van de woning wekken we, voor een deel, op door de zonnepanelen op het dak. De begane grondvloer, gevel en dak zijn voorzien van hoogwaardige isolatie en de ramen hebben HR++ beglazing. Hierdoor gaat weinig warmte verloren en is minder energie nodig om de woning te verwarmen. Daarnaast stellen wij het verplicht dat een deel van de tuin beplanting heeft of dat gras aanwezig is. Dit is van belang om de afwatering van de tuinen te reguleren. Allemaal maatregelen voor een duurzame bewoning en toekomst van de Vogelbuurt".

Buurtbetrokkenheid

De sociale betrokkenheid in de Vogelbuurt is groot. Op het Vogelplein zit het Nestcafé. Een ontmoetingscentrum opgezet vanuit het Vogelnest. Op deze plek is het de bedoeling dat bewoners uit de Vogelwijk elkaar ontmoeten zodat de wijk meer samenhang krijgt. Helaas is tijdens deze coronatijd het Nestcafé gesloten.

De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie

In de regio Drechtsteden hebben bijna dertig organisaties begin 2019 het Energieakkoord Drechtsteden afgesloten. Samen zetten zij de schouders onder de energietransitie en missie: de Drechtsteden gaan voor nieuwe energie. De deelnemende organisaties zien de energietransitie als een grote operatie, maar ook als een kans om de aantrekkingskracht van de regio te verbeteren. Het zorgt bijvoorbeeld voor nieuwe werkgelegenheid, voor duurzame woningen en voor schonere lucht.