Op maandag 4 juli tekenden Lilian Klinkenberg en Zakaria El-Khetabi vanuit Woonbron samen met de 9 co-makers Hofrijn Bouwgroep, Aannemersbedrijf Rasenberg-Terheijden, Van Omme & De Groot, Strik-Strida Vastgoedservice, Bouwbedrijf Bakker - Arkel b.v., Jansen – Huybregts Onderhoud Renovatie BV, BVR-groep, Van Der Leij Bouwbedrijven Zuid Holland, Berkelaar Vastgoed Onderhoud de samenwerkingsovereenkomst voor het reparatie- en mutatieonderhoud. Woonbron is deze samenwerkingsovereenkomst met deze 9 partijen aangegaan omdat ze de beste marktpartijen aan zich wil binden om hun maatschappelijke opgave zo effectief en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. Dit kan Woonbron alleen bereiken in samenwerking met deze opdrachtnemers.

Meer verantwoordelijkheid bij de co-makers

De overeenkomst gaat uit van meer verantwoordelijkheid en regie bij de (vaste) bouwkundige co-makers. De co-makers worden verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de totale mutatieopdracht. Voordeel is dat de co-maker de totale planning kan bewaken en Woonbron alleen van de co-maker uiteindelijk een factuur ontvangt voor de uitgevoerde werkzaamheden. Een win-win dus, zowel qua optimalisatie als van doorlooptijden. Bovendien is alleen de co-maker aanspreekbaar op de kwaliteit en de tijdigheid van uitvoering van de werkzaamheden. Dat maakt het allemaal een stuk overzichtelijker.

2 co-makers actief per Woonbron regio

In de praktijk houdt dit in dat 2 co-makers aan een Woonbronregio zijn toegewezen, naast onze eigen vaklieden vanuit de Onderhoudsdienst. Deze 2 partijen zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het reparatie- en mutatieonderhoud. De co-makers en de Onderhoudsdienst van Woonbron nemen samen 80% van het aangeboden werk van dagelijks- en mutatieonderhoud voor hun rekening.

Besparing

Deze werkwijze geeft ook voordelen binnen Woonbronprocessen. Doordat we de samenwerking op deze wijze inrichten, kan de afdeling Planning de opdrachten direct toewijzen aan een geselecteerde co-maker. Dit levert een besparing in tijd en geld op.

Hogere klanttevredenheid

Dit alles met als doel om de kanttevredenheid van onze huurders te verhogen en te zorgen voor een reductie in de termijn van de leegstand van de woningen.

Fotograaf: Erno Wientjens