Het nieuwbouwproject aan de aan de Cornelis Trompweg en de Van Kinsbergenstraat in Wielwijk is op woensdag 22 november feestelijk opgeleverd door wethouder Peter Heijkoop, directeur Woonbron Arthur Oerlemans en directeur BM Van Houwelingen Lotte van Houwelingen.

De laatste oude woonblokken werden eind oktober 2021 gesloopt, de eerste paal van de nieuwbouw ging in april 2022 de grond in en gisteren was dus de feestelijke oplevering. Hierbij waren ook veel nieuwe bewoners aanwezig.

In dit project heeft Woonbron 64 sociale huurappartementen- en 16 koopwoningen ontwikkeld. Alle woningen zijn verhuurd en verkocht. De bouw was in handen van BM Van Houwelingen. KAW-architecten tekenden het ontwerp van deze woningen.

Een eigen huurwoning nu bereikbaar
De nieuwe huurders zijn niet alleen afkomstig uit Dordrecht, maar ook uit omliggende gemeenten. Door het verruimen van de inkomensgrens zijn kandidatenhuurders dankbaar dat zij nu ook in aanmerking komen voor een woning, aangezien de huidige woningmarkt hen weinig kansen bood.

Directeur Woonbron Arthur Oerlemans:
"Door het verruimen van de toewijzingseisen voor een sociale huurwoning konden we de mensen die normaal niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, en voor wie kopen te duur is, toch een sociale huurwoning aanbieden. Dit heeft geleid tot het aantrekken van een iets meer koopkrachtige doelgroep en kan wellicht een nieuwe impuls geven aan Wielwijk."

Wooncarrière naar koop
In overleg met de gemeente Dordrecht heeft Woonbron deze koopwoningen als eerste aangeboden bij huurders in de Drechtsteden die een wooncarrière willen maken van sociale huur naar koop. Door deze overstap naar koop, komen weer sociale huurwoningen vrij op de huurmarkt zodat de doorstroming op gang blijft.

Wethouder Peter Heijkoop (volkshuisvesting):
"Deze woningen in Wielwijk zijn het voorbeeld van een sociaal woningbouwproject waarbij de doorstroom op de vastgelopen woningmarkt op gang wordt gebracht. Dit biedt starters namelijk de kans om een betaalbare woning te kopen en een sociale huurwoning voor iemand op de wachtlijst vrij te maken. En daarmee een mooie wooncarrière te starten. Een win-win situatie!"

Duurzaamheid
Alle woningen hebben tenminste het EPA-label A+++ en zijn daarnaast aangesloten op het warmtenet van HVC. De begane grondvloer, gevel en dak zijn voorzien van hoogwaardige isolatie en de ramen en het vaste glas zijn voorzien van HR++ beglazing. Hierdoor gaat weinig warmte verloren en is weinig energie nodig om de woningen te verwarmen. Ook zijn 40 vleermuiskasten in de gevels gemetseld en zijn de schanskorven (afscheidingsrekken tussen de woningen) gevuld met stukken steen van de eerder gesloopte gebouwen.

Litho in de entreehallen
Een bijzonder element in de entreehallen van de woningen is de foto-wand, samengesteld door Lithograaf Christiaan Bos uit de 19de eeuw. Deze lithografie geeft een historisch beeld van Dordrecht aan het einde van de 19de eeuw en symboliseert de verbondenheid van het verleden met het heden.