Rotterdam wil 50.000 woningen bijbouwen, kopte het AD onlangs. Wethouder Simons belooft een versnelling van het bouwtempo, terwijl de raad zich afvraagt waar deze woningen moeten komen. Er is nauwelijks bouwgrond en inkoppers als Nesselande en Park16Hoven zijn er niet meer. Dus moeten we binnenstedelijk omhoog. Daarnaast zijn de ogen gericht op het Merwe-Vierhavensgebied en Feyenoord City.

Anders dan de raadsleden vraag ik mij vooral af welk type woningen we erbij bouwen. In de woonvisie, waarvan ik de hoofdlijnen volg, kun je terugvinden dat er bij stedelijke ontwikkeling moet worden ingespeeld op de groei van welvaart. Ook Rotterdammers die op zoek zijn naar dure of middeldure woningen moeten in de stad kunnen blijven wonen.
Helemaal mee eens! Maar het lijkt wel of er een taboe op betaalbare woningen ontstaat. En ik denk dat we oog moeten houden voor de Rotterdammer met een modaal of lager inkomen. Al die agenten, zorgverleners, bouwvakkers, schoonmakers, taxichauffeurs, enzovoorts. Ook voor hen moeten er voldoende woningen zijn. Naar mijn idee in wijken waarin voor ieder wat wils is.

Feyenoord CityEen mooi voorbeeld van een grootse stadsontwikkeling is Feyenoord City. Wie de plannen bekijkt, moet haast wel enthousiast worden. Een gebied dat 24/7 leeft met winkels, huizen, kantoren, hotels, attracties, appartementen, parkeerplaatsen, station, culturele ankerplaatsen, maatschappelijke voorzieningen, faciliteiten voor breedtesport en natuurlijk last but not least; het nieuwe stadion van onze landskampioen Feyenoord.
Maar waar kan die trouwe supporter wonen, die ‘gewone’ Rotterdammer die zijn leven lang zijn mouwen al opstroopt. Kunnen deze bewoners straks ook bij het stadion van hun club of in een ander mooi nieuwbouwplan wonen?
De uitgangspunten in de woonvisie 2030 voor Rotterdam zijn zeer zeker de juiste. Ik denk echter dat we met elkaar kritisch moeten zijn op het tempo waarin we veranderen. We moeten steeds blijven zoeken naar de juiste balans. Wonen moet betaalbaar en beschikbaar blijven. Dat is de uitdaging voor de komende jaren.

Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen
Voorzitter Raad van Bestuur, Woonbron