Huurovereenkomst

Kopie huurovereenkomst bekijken
Uw huurovereenkomst is een belangrijk document. Hierin vindt u de afspraken die u met ons heeft gemaakt over het huren van uw bedrijfsruimte. Bij het ondertekenen van uw huurovereenkomst heeft u van ons een exemplaar van de huurovereenkomst gekregen. Als u deze kwijt bent, kunt u online een kopie van uw huurovereenkomst inzien. 

Huurovereenkomst bekijken

Overdragen van uw winkel- of kantoorruimtehuurovereenkomst

Als huurder van een bedrijfsruimte kunt u een verzoek doen bij Woonbron om uw huurovereenkomst over te dragen aan een andere rechtspersoon of overnamekandidaat.

Wat is hiervoor nodig?

Woonbron heeft om dit verzoek in behandeling te kunnen nemen de volgende gegevens nodig, in te dienen door u als huurder:

  • Een door u ondertekende brief met het verzoek tot overdracht van uw overeenkomst.
  • In geval van een huurachterstand, een betalingsbewijs dat deze is ingelopen.
  • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 3 maanden - van de overnamekandidaat.
  • De gewenste overnamedatum.
  • Bij functiewijziging: een businessplan inclusief financiële paragraaf van de overnamekandidaat.

U kunt deze documenten mailen naar info@woonbronmakelaars.nl.

Hoe gaat het verder in zijn werk?

Na ontvangst van alle stukken toetst Woonbron de overnamekandidaat en de gewenste functie, in geval deze wijzigt.

Winkelruimtehuurovereenkomst indeplaatsstelling

Bij een winkelruimtehuurovereenkomst kan Woonbron een overnamekandidaat - op grond van het ontbreken van voldoende financiële waarborgen - afwijzen. In geval van een functiewijziging is geen wettelijk kader van toepassing, zoals bij een indeplaatsstelling. In dat geval kan Woonbron zonder opgave van redenen afwijzen. In veel gevallen volgt wel een toetsing van de kandidaat en eventueel op de functie. Bij een positief oordeel doet Woonbron de overnamekandidaat een huurvoorstel.

In geval van een indeplaatsstelling wordt overleg gevoerd of volstaan kan worden met een allonge (aanvulling) op de huurovereenkomst, of dat het wenselijker is voor beide partijen om met een nieuwe huurovereenkomst voor de overnamekandidaat te werken. In het laatste geval wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld voor de vertrekkende huurder.

Woonbron plant een inspectie van de bedrijfsruimte, ten behoeve van een fotopresentatie en proces verbaal van oplevering. Bij deze inspectie is het wenselijk dat zowel de contractant als de overnamekandidaat aanwezig zijn. Naast deze inspectie volgt een inmeting conform NEN 2580 en wordt er een energielabel opgesteld. Deze opdracht verstrekt Woonbron aan een externe partij.

Woonbron stuurt na akkoord van de overnamekandidaat op de allonge of het huurvoorstel, een beginnota van de eerste maand huur en de waarborgsom. Na ontvangst van de betaling kunnen de nieuwe huurovereenkomst en de beëindigingsovereenkomst worden ondertekend.

Een eventueel betaalde waarborgsom ontvangt de contractant retour. Waarborgsommen worden niet verrekend met eventuele huurachterstand of te betalen kosten voor het overnemen van de overeenkomst.

Kantoorruimtehuurovereenkomst

Heeft u een kantoorruimtehuurovereenkomst? Dan kan Woonbron zonder opgave van redenen, het verzoek afwijzen. Ook hiervoor geldt dat vaak wel een toetsing van de kandidaat en eventueel op de functie wordt uitgevoerd. Bij een positief oordeel doet Woonbron de overnamekandidaat een voorstel.

De procedure bij een kantoorruimtehuurovereenkomst is dat bij akkoord door Woonbron altijd een nieuwe overeenkomst wordt opgesteld voor de overnamekandidaat en dat de vertrekkende huurder een beëindigingsovereenkomst ondertekent. Woonbron plant een inspectie van de bedrijfsruimte, ten behoeve van een fotopresentatie en proces verbaal van oplevering. Bij deze inspectie is het wenselijk zowel de contractant als de overnamekandidaat aanwezig zijn.

Naast deze inspectie volgt een inmeting conform NEN 2580 en wordt er een energielabel opgesteld. Deze opdracht verstrekt Woonbron aan een externe partij.

Woonbron stuurt na akkoord van de overnamekandidaat op het huurvoorstel, een beginnota voor de eerste maand huur en de waarborgsom. Na ontvangst van de betaling kunnen de huurovereenkomst en de beëindigingsovereenkomst worden ondertekend.

Een eventueel betaalde waarborgsom ontvangt de contractant retour. Waarborgsommen worden niet verrekend met eventuele huurachterstand of te betalen kosten voor het overnemen van de overeenkomst.

Wat zijn de kosten en hoe lang duurt dit traject?

De kosten die verband houden met het overdragen van uw winkel- of kantoorruimtehuurovereenkomst bedragen 850 euro exclusief BTW. Deze kosten brengen wij u in rekening, na ontvangst van uw overnameverzoek. U dient deze kosten per ommegaande te voldoen.

Gemiddeld duurt het zes tot acht weken om uw overeenkomst over te dragen.