Nieuwe uitstraling aan de Reinier de Graafweg

In september 2020 starten we met het schilderen van onze woongebouwen aan de Reinier de Graafweg. Inspelend op een vaak gehoorde opmerking over de nogal saaie uitstraling van de woongebouwen zorgen de nieuwe kleuren straks voor een levendige sfeer en herkenning.

Gemeente moet eerst voor isolatie voorzijde woningen zorgen

Voor Delft is de Reinier de Graafweg binnenkort een belangrijke toegangsweg tot de A4. Omdat deze aansluiting meer verkeer aantrekt, moet de gemeente Delft aanpassingen doen aan de gevels van onze huurwoningen aan deze weg. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het wonen langs deze weg weer voldoet aan de norm volgens de Wet geluidhinder.

Daarnaast verbetert voor onze huurders de woonkwaliteit doordat er minder buitengeluid is en een betere isolatie. Dit laatste zorgt bij een gelijk woongedrag voor minder energieverbruik. Zodra de gemeente alle procedures heeft doorlopen, kan de uitvoering dit najaar starten.

De werkzaamheden door de gemeente bestaan uit:

Woonkamer:
- Vervangen balkondeur door houten deur met HR++ isolatieglas;
- Plaatsen HR++ isolatieglas in het raamkozijn;
- Ventilatierooster vervangen door een geluidwerend ventilatierooster;
- Schilderen balkondeur en raamkozijn.

Slaapkamer aan voorgevel:
- Verwijderen raamkozijn. Terugplaatsen kozijn met draai/kiepraam, geluidwerend ventilatierooster en HR++isolatieglas. Schilderen kozijn.

Onderzijde balkon
- Monteren geluiddempende platen.

Woonbron sluit aan met schilderbeurt

Wij zien de aanpak van de gemeente als een kans om meteen de buitenzijde van onze woongebouwen te schilderen. In september 2020 starten we aan de achterzijde, waarna we de aannemer van de gemeente volgen aan de voorzijde. Hierdoor lopen deze werkzaamheden door tot het voorjaar van 2021.

Waaruit bestaan de werkzaamheden door Woonbron?

- Bestaande ramen: daar waar nodig houtrot herstellen en bediening soepel maken;
- Schilderen alle raamkozijnen en balkondeuren;
- Schilderen hekwerk en beton buitenzijde balkons;
- Schilderen panelen boven de raamkozijnen van de bovenste verdieping;
- Schilderen portiekdeuren;
- Plaatselijk herstel voegen.

Voor zowel de aanpak van de gemeente als voor de nieuwe kleuren moest Woonbron toestemming aan de bewoners vragen (zie downloads). Beide voorstellen kregen voldoende steun om de voorbereiding van de werkzaamheden te kunnen starten.