Privacy & cookies

Wil je een woning van ons huren of kopen? Dan gebruiken wij je persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat je weet:

 • welke persoonsgegevens wij gebruiken;
 • hoe wij met je persoonsgegevens omgaan;
 • waar wij deze gegevens voor gebruiken.

Dit lees je in dit privacystatement. Je leest hierin ook welke rechten je hebt. En hoe wij omgaan met cookies op onze website.

Privacy

Dit zijn de belangrijkste regels:

1. Wij gebruiken je persoonsgegevens als wij hier een 'wettelijke grondslag' voor hebben. Dat betekent:

 • Je geeft ergens toestemming voor.
 • Wij sluiten met elkaar een overeenkomst af.
 • Wij hebben een goede reden om je gegevens te verwerken. Dit noemen we een gerechtvaardigd belang.
2. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen alles wat wij kunnen en wat redelijk is om je persoonsgegevens te beschermen.

3. Wij houden ons aan de volgende wetten:
 • Wet bescherming persoonsgegevens
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • andere wetten en regels over de verwerking van persoonsgegevens

Wij hebben je persoonsgegevens nodig voor de volgende doelen:

 • We voeren je huur- of koopovereenkomst uit.
 • We kijken welke inkomsten en uitgaven jij of je gezin hebben. Zodat wij weten welke woning wij je mogen toewijzen.
 • We kunnen je geld betalen of je kunt ons geld betalen.
 • We kunnen een schuld aan je terugvragen. Of we kunnen iemand anders vragen om deze schuld voor ons terug te vragen.
 • We onderhouden, renoveren en repareren woningen of andere roerende en onroerende zaken die wij verhuren.
 • Voor de klantenservice.
 • We behandelen klachten.
 • We behandelen zaken waarover we het juridisch niet eens worden.
 • We laten een controle uitvoeren door onze accountant.
 • We maken analyses over ons bezit.
 • We voeren een andere wet uit of passen een andere wet toe.

Welke gegevens hebben wij van je nodig?

Als je een woning wilt huren of kopen:

 • naam
 • voornamen
 • voorletters
 • titel
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer

Als je huurder of koper van ons wordt:

Dan hebben wij de volgende gegevens van jou, medehuurders of medebewoners nodig:

 • de punten die je hiervoor leest;
 • een verhuurdersverklaring;
 • gegevens die nodig zijn om de huur- of koopovereenkomst uit te voeren;
 • inkomensgegevens die wij nodig hebben om woningen passend te kunnen toewijzen;
 • gegevens om zaken die je van ons huurt te kunnen onderhouden en repareren;
 • gegevens om inkomsten en uitgaven te kunnen berekenen en vastleggen;
 • gegevens om betalingen te kunnen doen;
 • gegevens om geld te kunnen terugvragen;
 • gegevens die wij nodig hebben voor het onderbouwen van rechtsvorderingen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een huurachterstand of overlast. Of als je je niet houdt aan onze afspraken in je huurovereenkomst of de algemene huurvoorwaarden.
 • andere gegevens dan je hiervoor leest als we die moeten verwerken volgens een andere wet.

Als je huurder of koper van ons bent:

Dan hebben wij soms ook de volgende bijzondere persoonsgegevens of gevoelige gegevens van je nodig:
 • medische gegevens voor (medische) aanpassingen van een woning;
 • gegevens over overlast of agressie met bewijzen hiervan. Zoals foto's, film, geluidsopname, e-mails of brieven van en naar andere organisaties;
 • gegevens over woonfraude of onrechtmatig gebruik van een woning;
 • gegevens over crimineel of hinderlijk gedrag.

Wij verwerken deze gegevens in de volgende gevallen

 • Als dat nodig is om de huur- of koopovereenkomst te kunnen uitvoeren of handhaven.
 • Als dat nodig om de belangen van onze organisatie (gerechtvaardigd en noodzakelijk) te behartigen.
 • Als dat nodig is om de veiligheid van medewerkers, bewoners of anderen te waarborgen.

Wij verwerken deze gegevens altijd volgens de wet. Ook gebruiken we alléén de persoonsgegevens die wij nodig hebben.

Wij beschermen je persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat je gegevens bij ons veilig zijn. Ook houden onze medewerkers je gegevens geheim. Dat zijn zij verplicht. Wij beveiligen onze systemen goed. Ook gebruiken we niet meer gegevens dan we nodig hebben. Dit noemen we technische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen controleren wij regelmatig. Als dat nodig is, passen wij deze aan de nieuwste techniek aan. Dit geldt ook voor bedrijven die je gegevens in onze opdracht verwerken en gebruiken.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is

Of dan dat wij dat mogen volgens de wet. Dat noemen we de bewaartermijn. De bewaartermijn kan per doel verschillen. Dat hangt af van het soort gegevens en het doel waarvoor wij deze verwerken.

Wij vernietigen persoonsgegevens met zorg

Is de bewaartermijn voorbij? Dan vernietigen wij de gegevens. Dat doen wij zelf of dat doet een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd voor ons. Wij vinden het belangrijk dat dit ook met zorg en op tijd gebeurt.

Goed om te weten

Wij slaan geen Burgerservicenummers (BSN) of kopieën van identiteitsbewijzen op binnen Woonbron.

Je kunt je gegevens altijd bekijken

Je kunt ons altijd vragen om:

 • een kopie van je gegevens te bekijken;
 • je gegevens te corrigeren, bijwerken of verwijderen.

Je moet dan kunnen legitimeren. Ook moet je altijd kunnen aantonen dat de gegevens die je wilt controleren of aanpassen, van jou zijn. Wij behandelen je aanvraag binnen 4 weken.

Wij kunnen dit privacystatement aanpassen

Dat doen wij als dat nodig is. Lees dit privacystatement daarom af en toe opnieuw. Je blijft dan goed op de hoogte van de manier waarop wij met je gegevens omgaan.

Neem contact met ons op als je vragen, opmerkingen of klachten hebt

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier. Je leest hierover meer in de brochure Klachtenregeling.


Versie: 9 februari 2021


Economic Data Resources

Wij geven je gegevens aan Economic Data Resources

Word je klant bij ons? Dan geven wij je gegevens aan Economics Data Resources (EDR).

EDR gebruikt je gegevens als volgt:

 • Om ons advies te geven over je financiële situatie. Dit noemen wij een financiële screening. Kun je alle rekeningen betalen? Dat noemen we je kredietwaardigheid.
 • Om te controleren of je contactgegevens kloppen.
 • Om het risico te voorkomen dat je jouw facturen niet kunt betalen. Of een (te grote) schuld krijgt.


Goed om te weten

Huur je geen woning meer van ons omdat je jouw huur niet kunt betalen? Dan kan dit gevolgen hebben voor andere overeenkomsten die je aangaat met (financiële) verplichtingen.

Klik hier om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door EDR.

Wij doen altijd een financiële screening voordat wij een woning toewijzen

Ook kunnen we controleren of je ooit overlast hebt veroorzaakt. Werk je hier niet aan mee? Of is het resultaat van de screening negatief? Dan kun je de woning niet van ons huren. Met jouw reactie op onze woningen geeft je ons toestemming om bij je bank, werkgever of de Belastingdienst te controleren of de gegevens die je ons geeft, kloppen.


Social media

Wij vragen via social media nooit vertrouwelijke en gevoelige informatie

Zoals rekeningnummers of informatie over je inkomen. Social media zijn minder betrouwbaar en veilig dan bijvoorbeeld e-mail. We kunnen wel vragen om algemene persoonsgegevens, zoals je adres of geboortedatum.

Zorg dat je zelf ook nooit vertrouwelijke gegevens via social media stuurt!

Wij kunnen in de volgende gevallen je vraag niet via social media in behandeling nemen. Dit vragen we voor je eigen veiligheid:

 • Je wilt de huur opzeggen.
 • Je hebt een vraag over bijzondere (vertrouwelijke) persoonsgegevens.
 • Wij hebben bijzondere (vertrouwelijke) persoonsgegevens nodig om je vraag te kunnen beantwoorden.

Neem dan op een andere manier contact met ons op. Bijvoorbeeld door ons te bellen of een e-mail te sturen.


Andere partijen

Wij kunnen persoonsgegevens delen met andere partijen

Natuurlijk volgen we daarbij altijd de wet. En gaan we zorgvuldig met iedere vraag om informatie om. Ook delen we niet meer gegevens dan nodig is.

We kunnen bijvoorbeeld informatie delen in de volgende gevallen:

 • We delen gegevens met partijen die wij moeten of willen inschakelen om ons werk goed te kunnen doen. Of voor onderhoud of reparaties. Denk aan ICT-leveranciers, loodgieters, reparateurs of aannemers. Wij geven bijvoorbeeld contactgegevens zodat deze partijen contact kunnen maken met huurders.
 • We kunnen meer persoonsgegevens geven aan bijvoorbeeld een deurwaarder of advocaat.
 • We kunnen gegevens delen met bijvoorbeeld gemeenten, politie, zorginstellingen, de Belastingdienst of justitie. Dat doen we bijvoorbeeld om:
  • om overlast of fraude aan te pakken;
  • om (schuld)problemen te voorkomen;
  • om urgentie te kunnen aanvragen;
  • om huisvestingsvergunningen te delen;
  • voor een inschrijving in de basisregistratie personen (BRP);
  • bij een strafrechtelijk onderzoek.

Je kunt ons een volmacht geven

Bijvoorbeeld als je zelf niet meer in staat bent om contact met ons op te nemen. Dan kun je iemand machtigen om dat voor jou te doen.

Woonbron deelt geen informatie van klanten met andere personen dan de klant zelf. Is het in jouw geval toch gewenst of nodig dat Woonbron gegevens van of over jou verstrekt aan iemand anders dan jijzelf, dan vragen we je hiervoor een volmacht af te geven. Met deze volmacht geef je Woonbron toestemming om (gevoelige) informatie over jou met een ander persoon te delen.


Website

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens op onze website

Dat doen we onze (web)diensten aan je te kunnen leveren en om met je te communiceren. Daarnaast gebruiken wij je gegevens voor onderzoek en analyses. Zo kunnen wij onze diensten en onze website verbeteren.

Voor onze website verwerken wij de volgende gegevens van je:

 • We gebruiken je inlog- en identificatiegegevens voor onze klantportalen.
 • We gebruiken je gegevens om een chat of een webformulier te kunnen beantwoorden of af te handelen.
 • Wij kunnen het IP-adres van jouw computer registreren. Om gedrag op de website te onderzoeken: wie bezoekt ons? En op welke manier gebruikt deze bezoeker onze site?


Cookies

Onze website gebruikt cookies. Dat zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je computer, telefoon of tablet.

Cookies zijn nodig om onze website goed te laten werken

Je hoeft dan bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden als je onze site (opnieuw) bezoekt. Ook laten cookies zien hoe je onze website gebruikt. En hoe wij deze beter en klantvriendelijker kunnen maken. Daarnaast gebruiken we JavaScript. Ook dit zorgt ervoor dat onze website goed werkt.

We gaan altijd voorzichtig om met je gegevens

Daar hoef je zelf niks voor te doen. We gebruiken cookies alleen om te kijken hoe we de website beter kunnen maken. Welke cookies dit zijn, lees je op deze pagina.

Je geeft automatisch akkoord om cookies te gebruiken

Door onze website te gebruiken ga je automatisch akkoord met het gebruik van cookies en JavaScript.

Je kunt cookies en JavaScript ook uitzetten

Houd er dan wel rekening mee dat onze website niet altijd goed werkt. Hoe je cookies kunt uitzetten of verwijderen lees je hier:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)
Safari (macOS)


Welke cookies gebruiken wij?

Gebruik (ASP.Net)
Doel: Deze cookie maakt het mogelijk om onze website te gebruiken. Zonder deze cookie werkt onze website niet.
Eigenschappen: Deze cookie komt van Microsoft en wordt meteen na je bezoek verwijderd.
Namen: _ASP.Net_SessionID
Delen: Microsoft deelt geen anonieme data met anderen. Lees het privacystatement.

Video's (YouTube)
Doel: Deze cookies maken het mogelijk om video's van YouTube op onze website te bekijken. Zonder deze cookies is het niet mogelijk om (instructie)video's op onze website te bekijken.
Eigenschappen: Deze cookie komt van YouTube en wordt na maximaal 7 maanden verwijderd.
Namen: CONSENT, LOGIN_INFO, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC en __Secure
Delen: YouTube deelt anonieme data met anderen. Lees het privacystatement.

Analyse (Google Analytics, Optimize en Tag Manager)
Doel: Met deze cookies meten we hoe je woonbron.nl gebruikt. We kunnen onze website niet (goed) verbeteren en klantvriendelijker maken zonder deze cookies.
Eigenschappen: Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal 2 jaar verwijderd.
Namen: _ga, _gaexp, _gat, _gat_gtag en _gid
Delen: Google deelt geen anonieme data met anderen. Lees het privacystatement.

Analyse (Hotjar)
Doel: Met deze cookies meten we hoe je woonbron.nl gebruikt. We kunnen onze website niet (goed) verbeteren en klantvriendelijker maken zonder deze cookies.
Eigenschappen: Deze cookie komt van Hotjar en wordt na maximaal 1 jaar verwijderd.
Namen: _BEAMER, _hjAbsoluteSessionInProgess, _hjTLDTest en _hjid
Delen: Hotjar deelt geen anonieme data met anderen. Lees het privacystatement.

Marketing (DoubleClick)
Doel: Met deze cookies worden advertenties van Google persoonlijker gemaakt. Advertenties via Google en YouTube zijn zonder deze cookies niet persoonlijk of relevant.
Eigenschappen: Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal 1 jaar verwijderd.
Namen: DSID, ID, NID, ANID en 1P_JAR
Delen: Google deelt geen anonieme data met anderen. Lees het privacystatement.