VvE zaken

Vereniging van Eigenaars (VvE) Zodra er in een woongebouw appartementen worden verkocht, moet er volgens de wet een Vereniging van Eigenaars (VvE) worden opgericht. Een huurder van een woning in een gebouw waar een VvE actief is, moet zich aan dezelfde regels houden als een eigenaar. Woonbron heeft als eigenaar van de huurwoningen namelijk de plicht ervoor te zorgen dat onze huurders ook de afspraken naleven die in de VvE zijn gemaakt. Woonbron wil haar huurders wel zeggenschap in hun eigen woonomgeving geven, daarom krijgen ook huurders de mogelijkheid deel te nemen aan de VvE. Huurders mogen in de Vergadering van Eigenaars van de VvE meebeslissen of stemmen over zaken waarvoor ze zelf de (financiële) gevolgen dragen.

Vergadering van Eigenaars

De Vergadering van Eigenaars vindt eenmaal per jaar plaats. Alle bewoners krijgen daarvoor drie weken van tevoren een uitnodiging en een agenda. Bij de agendapunten staat of alle bewoners mogen stemmen, of dat alleen de eigenaren mogen stemmen.
Notulen met besluitenlijst

Enkele weken na de vergadering ontvangen alle bewoners de notulen met de besluitenlijst. Alle bewoners ontvangen dezelfde informatie, huurders en eigenaren.
Afmelden

Kunt u niet bij een vergadering aanwezig zijn, dan kunt u uw afmelding doorgegeven via ons contactformulier. Bij een afmelding kan de huurder een volmacht afgeven. Wij stemmen dan namens de huurder op de vergadering.

Agendapunten indienen VvE vergadering

Voorafgaand aan de VvE vergadering wordt er een agenda opgesteld. Deze wordt gebaseerd op een aantal agendapunten dat elk jaar standaard wordt behandeld. Daarnaast hebben bewoners de mogelijkheid om gedurende het jaar (tot twee weken voor de vergadering) agendapunten aan te leveren. De vergadering kan geen besluiten nemen over punten die niet van tevoren op de agenda zijn geplaatst.

Voor het indienen van agendapunten of als u twijfelt of een vergaderbesluit van de VvE noodzakelijk is, kunt u contact met ons opnemen via vvebeheer@woonbron.nl.