VvE zaken

Vereniging van Eigenaars (VvE) Zodra er in een woongebouw appartementen worden verkocht, moet er volgens de wet een Vereniging van Eigenaars (VvE) worden opgericht. Een huurder van een woning in een gebouw waar een VvE actief is, moet zich aan dezelfde regels houden als een eigenaar. Woonbron heeft als eigenaar van de huurwoningen namelijk de plicht ervoor te zorgen dat onze huurders ook de afspraken naleven die in de VvE zijn gemaakt.

Vergadering van Eigenaars

De Vergadering van Eigenaars vindt eenmaal per jaar plaats. Voorafgaand aan de VvE vergadering wordt er een agenda opgesteld. Deze wordt gebaseerd op een aantal agendapunten dat elk jaar standaard wordt behandeld. Daarnaast hebben bewoners (eigenaren en huurders) de mogelijkheid om gedurende het jaar (tot twee weken voor de vergadering) agendapunten aan te leveren. De vergadering kan geen besluiten nemen over punten die niet van tevoren op de agenda zijn geplaatst.

Voor het indienen van agendapunten of als u twijfelt of een vergaderbesluit van de VvE noodzakelijk is, kunt u contact met ons opnemen via vvebeheer@woonbron.nl.