Aansluiten op het warmtenet in Rotterdam IJsselmonde

Woonbron heeft een overeenkomst gesloten met energieleverancier Vattenfall om woningen van het gas af te halen. Dit doen we door woningen aan te sluiten op stadswarmte. Tussen 2020 en 2025 koppelen we bijna 2000 woningen in Rotterdam IJsselmonde aan het warmtenet van Vattenfall.

Planning

  • Het complex Wilbertoord is in 2021 aangesloten op het warmtenet;
  • In 2022 zijn de complexen aan de Heindijk en Herenwaard aangesloten;
  • Voor 1 oktober 2023 worden de complexen Beverburgh, Schuilburgh, Groene Tuin en Veenoord aangesloten op het warmtenet;
  • De complexen Spuikreek, Dadeltuin en Tuynenburgh worden voor 1 oktober 2024 aangesloten op het warmtenet.

Hieronder leest u de meest gestelde vragen over het aansluiten op het warmtenet en de bijbehorende antwoorden. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, wordt deze lijst aangevuld.

Meest gestelde vragen

Waarom wordt mijn wooncomplex aangesloten op het warmtenet?

Woningen koppelen aan het warmtenet helpt om de CO2-uitstoot te verminderen. CO2 is een broeikasgas. Broeikasgassen maken dat de aarde opwarmt en er klimaatveranderingen zijn. Opwarming is niet te stoppen, maar gaat minder hard als we wereldwijd minder CO2 uitstoten.

Ruim een derde van alle woningen in Nederland zijn van corporaties, dus met het gasloos maken van deze woningen kunnen we echt een verschil maken.

Als in IJsselmonde circa 2000 woningen van het gas af zijn en zijn aangesloten op het warmtenet, is de CO2-uitstoot van die woningen met ruim 75% verminderd.

Wat is een warmtenet?
Een warmtenet gebruikt restwarmte, bijvoorbeeld van een fabriek of afvalenergiecentrale, of aardwarmte van diep onder de grond, voor de opwarming van water. Een netwerk van ondergrondse leidingen brengt dat water naar een wooncomplex, waarna het water in de woningen wordt gebruikt voor verwarming en warm water. Energie die anders verloren gaat, wordt zo op een duurzame manier hergebruikt.

De warmtenetten in de regio's waar Woonbron zijn woningen heeft, worden onder andere gevoed door restwarmte uit de Rotterdamse haven en uit afvalverbranding.
Waarom wordt er gestart met aansluiten in IJsselmonde?

In IJsselmonde ligt al een warmtenet waar Woonbron makkelijk op kan aansluiten. Woonbron heeft hier een overeenkomst over gesloten met Nuon. Ook staan daar veel woongebouwen met een collectieve ketel. Hierop aansluiten, is een vrij kleine ingreep.

Hoe kom ik erachter of mijn wooncomplex wordt aangesloten?

We starten met het koppelen aan het warmtenet vanaf 2020. We beginnen hiermee bij circa 2000 woningen in Rotterdam IJsselmonde. We denken tot 2025 hiermee bezig te zijn. Bewoners van geselecteerde complexen krijgen vanzelf een brief thuis gestuurd als hun wooncomplex aan de beurt is. Omdat het een langdurig project is, kan het lang duren voordat bewoners een brief ontvangen.

In mijn woongebouw zitten behalve huurders ook huiseigenaren, gaan wij ook aansluiten?

Dit geldt voor bewoners van de Spuikreek, Dadeltuin en Veenoord. In deze woongebouwen hebben de huiseigenaren zich verenigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Eén keer per jaar vergaderen zij. In één van de komende vergaderingen beslissen zij of ook uw woongebouw wordt aangesloten op het warmtenet. Wij kunnen het gebouw niet aansluiten zonder goedkeuring van de VvE. Zodra wij weten of de VvE akkoord is, geven wij dit aan u door.

Mijn gebouw wordt aangesloten, wanneer hoor ik hier meer over?

We zijn op sommige plekken al bezig met voorbereidingen. Dit is aan de buitenkant van het gebouw en op straat. U merkt hier nog weinig van. We starten in 2021 met het aansluiten van de woongebouwen aan de Wilbertoord en Heindijk en omgeving. Zodra we preciezer weten wanneer uw woongebouw aan de beurt is, ontvangt u hierover een brief. Het is mogelijk dat het aansluiten samenvalt met werkzaamheden aan uw gebouw. Zo slaan we twee vliegen in één klap. De gemeente probeert het ook zo te plannen dat het aansluiten op het warmtenet samenvalt met werkzaamheden aan de riolering op straat. Dan hoeft de straat maar één keer te worden opengebroken.

Wat ga ik merken van het aansluiten?

Allereerst vinden er werkzaamheden buiten plaats, aan de buitenkant van het gebouw en op straat. Hier kunt u iets van gaan merken, bijvoorbeeld dat een stuk straat wordt afgesloten. Vervolgens wordt er een nieuwe warmte installatie geplaatst in de kelder of op de zolder van uw woongebouw. Het overzetten van de buizen van de oude installatie naar de nieuwe installatie duurt ongeveer één dag. Op die dag heeft u tijdelijk geen warm water en is ook de verwarming even buiten gebruik. We plannen het zo, dat dit niet gebeurt op een koude winterdag. We proberen de overlast zoveel mogelijk voor u te beperken en we informeren u tijdig als het zover is.

Moet ik thuis zijn voor de werkzaamheden?

Voor het aansluiten op het warmtenet hoeft u niet thuis te zijn.

Zijn er risico’s bij het aansluiten op het warmtenet?

Er zijn geen noemenswaardige risico's. Behalve de standaard risico's die er bij alle werkzaamheden zijn.

Wat gaat er veranderen als mijn wooncomplex is aangesloten?

In huis verandert er niets. U kunt gewoon op dezelfde manier uw verwarming aanzetten en uw wooncomfort blijft hetzelfde. Er is ook geen speciale isolatie nodig. De manier van stookkosten afrekenen, verandert eveneens niet. Wel rekent u straks uw energie af in de warmte-eenheid gigajoules, in plaats van in kubieke meters gas.

Met de centrale bewonersraad (CPRW) zijn goede afspraken gemaakt over de energierekening. De energierekening voor het gehele complex zal niet stijgen.

Word ik nu gedwongen om van energieleverancier te veranderen?

Nee. De aansluiting op het warmtenet heeft betrekking op de gaslevering. Het gaat hier om woningen die op dit moment al een gemeenschappelijke ketel hebben. Het is die ketel die dan niet langer gebruik zal maken van gas maar van restwarmte. Die aanpassing is vrij eenvoudig en zal niet leiden tot aanpassingen in de woning zelf. Woonbron zal zich niet bemoeien met de keuze in energieleverancier als het gaat om elektra.

Met andere woorden: de situatie blijft voor de bewoners zoals het is. Met de kleine uitzondering dat op de afrekening voor warmte het verbruik wordt weergegeven in giga-joules in plaats van kubieke meters.

Ik wil niet dat mijn woning wordt aangesloten op het warmtenet. Kan ik ook niet meedoen?

In uw woongebouw bevindt zich een collectieve ketel. Er staat een ketel in de kelder of op de zolder van uw woongebouw waar iedereen op is aangesloten. Als we deze vervangen, heeft dat automatisch tot gevolg dat iedereen via die nieuwe installatie warmte ontvangt. We kunnen niet de ene bewoner aansluiten en de ander niet. Omdat dit aansluiten niet in uw eigen woning gebeurt en u uw warme water en verwarming nog steeds op dezelfde manier kunt gebruiken, heeft Woonbron uw toestemming niet nodig. In een gebouw waar een Vereniging van Eigenaren (VvE) zit, is wel toestemming nodig, maar dan alleen van de VvE.

Wanneer kan ik niet meer koken op gas?

We proberen het zo te plannen, dat zodra een woongebouw wordt aangesloten op het warmtenet, we meteen ook het koken aanpakken. Dat betekent dat als mensen nog een gasfornuis hebben, deze moet worden vervangen door een elektrische variant. We zijn hier nog over in gesprek met onder andere de bewonerscommissies. Zodra we weten wanneer het zover is in uw woongebouw, ontvangt u hier bericht over.

Wie betaalt het elektrische kooktoestel en de pannen?

We zijn nog in gesprek met diverse partijen en ook de bewonerscommissies, maar we hebben een plan klaar liggen waarin de bewoners straks elektrisch kunnen koken, zonder dat zij hier extra kosten voor hoeven te maken. Zodra dit plan helemaal rond is, zullen wij dit met u delen.

Ik heb binnenkort een nieuw fornuis nodig. Kan ik dat al kopen of moet ik wachten?

Afhankelijk van waar u woont, kan het verstandig zijn nog even te wachten of tijdelijk een goedkope of tweedehands gaskookplaat aan te schaffen. We raden u aan contact op te nemen met Woonbron, dan kijken we samen wat in uw geval het handigst is.

Ik kook al elektrisch. Wat verandert er voor mij?

Voor wat betreft het koken verandert er niets voor u. Wel wordt uw woongebouw nog aangesloten op het warmtenet.

Zijn bewoners erbij betrokken toen bekend werd dat er wordt aangesloten op het warmtenet?

Woonbron is steeds in contact geweest met de CPRW, de centrale bewonersraad van Woonbron. Zij hebben meegekeken naar de plannen en hun goedkeuring gegeven. Daarnaast hebben we gesprekken gehad met verschillende bewonerscommissies. Ook de komende periode zullen wij regelmatig contact zoeken met deze bewoners.

Bij wie kan ik terecht met vragen over het aansluiten in mijn wooncomplex?

Wanneer uw complex aan de beurt is, krijgt uw complex een contactpersoon toegewezen. Deze staat genoemd in de brief die u tegen die tijd van ons ontvangt.

Heeft u nog meer vragen? Neem dan contact met ons op.