Betalingsachterstand

Betalingsherinnering

De huur moet voor de eerste dag van de maand betaald zijn. Wanneer u niet op tijd betaalt, sturen wij u een betalingsherinnering.

Laat uw betaalachterstand niet oplopen en neem tijdig contact met ons op. Wij denken graag met u mee en zoeken naar oplossingen. Bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling.

Betalingsregeling aanvragen
Bij een blijvende huurachterstand nemen wij altijd contact met u op. Reageert u niet? Dan schakelen wij een deurwaarder in. Een deurwaarder brengt extra kosten met zich mee, die zijn voor uw rekening. In het uiterste geval kunnen wij u uit huis zetten, uiteraard proberen wij dit altijd te voorkomen.

Betalingsregeling aanvragen In sommige gevallen is een betalingsregeling mogelijk waarbij de huurschuld in termijnen wordt afgelost. U kunt online uw betaaloverzicht bekijken. Wanneer er een betaalachterstand is kunt u kijken of u een betalingsregeling kunt treffen. Een betalingsregeling in meerdere termijnen is maar één keer per jaar mogelijk, gerekend vanaf de einddatum van de vorige betaalafspraak.
Voorwaarden Aan de betalingsregeling zijn voorwaarden verbonden. Wanneer niet aan de voorwaarden wordt gehouden, vervalt de betalingsregeling.
  • De betalingsachterstand mag niet verder oplopen. Naast het (termijn)bedrag betaalt u dus de maandelijkse huur op tijd. Dat betekent dat dit bedrag ook op de eerste van de maand op onze rekening staat.
  • Zolang de betalingsregeling loopt, kunt u geen uitstel van betaling aanvragen.
  • U betaalt het termijnbedrag van de betalingsregeling voor de eerste van de maand. Betaalt u te laat of niet? Dan vervalt de betalingsregeling en is het resterende bedrag direct opeisbaar.

Komt u de betalingsregeling niet na, dan schakelen wij de deurwaarder in. De kosten voor de deurwaarder worden opgeteld bij de huurschuld.
 

Betalingsregeling aanvragen

Deurwaarder Bij een blijvende huurachterstand nemen wij altijd eerst contact op met de huurder. Reageert u niet? Of worden de betalingsafspraken niet nagekomen? Of wordt niet voldaan aan de gestelde betalingstermijnen in de aanmaningen? Dan schakelen wij een deurwaarder in. Vanaf het moment dat wij de betalingsachterstand hebben overgedragen aan de deurwaarder, loopt al uw contact hierover met de deurwaarder. In uw post staat wie uw zaak behandelt. Wij trekken onze opdracht aan de deurwaarder pas in als de volledige betaling door u is gedaan.

Mijn post bekijken

Openstaande rekening bekijken

Betalingsregeling aanvragen

Ontruiming Als uw woning ontruimd wordt vanwege een betalingsachterstand kunt u contact opnemen met de deurwaarder die uw dossier in behandeling heeft.