Disclaimer

Woonbron besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website zijn geplaatst. Desalniettemin is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Woonbron aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze site, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

De site van Woonbron biedt ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Woonbron kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Woonbron behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteursrechten, op de via de internetsite van Woonbron verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van Woonbron mag zonder schriftelijke toestemming van Woonbron openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.

Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.

Deze site maakt gebruik van cookies die het doel hebben om gegevens te verzamelen voor onze webstatistieken. De op personen herleidbare gegevens worden niet bewaard en niet gedeeld met derden.

februari 2018