Bezichtiging

Documenten meenemen

Bent u uitgenodigd voor het bezichtigen van een woning? Neem dan onderstaande documenten en gegevens mee naar de bezichtiging.

Deze documenten slaan wij op:

Document

Beschrijving

Geldig legitimatiebewijs

Tijdens de bezichtiging moet u kunnen laten zien wie u bent. Neem daarom altijd een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart en een kopie hiervan mee naar de bezichtiging om aan onze verhuurmakelaar te laten zien. Een kopie is helaas niet geldig als legitimatie, maar hebben wij wel nodig voor onze administratie.

Inkomensverklaring Belastingdienst

De inkomensverklaring mag maximaal 2 jaar oud zijn. Heb je een oudere inkomensverklaring dan doen wij je geen woningaanbieding. De verklaring kan je op te vragen bij de Belastingdienst. Dit doe je via de website van de Belastingdienst of door te bellen naar 0800-0542. Neem ook de laatste definitieve en voorlopige aanslag inkomstenbelasting mee.

Loonstroken / uitkeringsspecificaties

Uw loonstroken of betalingsspecificaties van het UWV van de laatste 3 maanden (3 maandstroken of 12 weekstroken).

Studeert u en ontvang u studiefinanciering? Neem dan het inschrijvingsbewijs van uw school of universiteit mee. Neem ook de brief van DUO mee waarin staat dat u studiefinanciering krijgt (bericht studiefinanciering).

Heeft u geen inkomen? Neem dan uw bankafschriften van de afgelopen drie maanden mee.

Jaaropgave

De jaaropgave van uw werkgever of uitkeringsinstantie mag niet ouder zijn dan het voorafgaande jaar.

Werkgeversverklaring

Een getekende werkgeversverklaring met een bedrijfsstempel. Deze mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Bent u (zelfstandig) ondernemer? Neem dan een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een verklaring van uw accountant, boekhouder of administratiekantoor mee. Hierin moet uw laatste winst- of verliesrekening of een prognose van de verwachte winst staan.

Uittreksel bevolkingsregister

Een uittreksel van het bevolkingsregister (BRP: Basis Registratie Personen) met informatie over hoeveel mensen ingeschreven staan op het adres waar u nu woont, uw woonverleden en burgerlijke staat.

Vraag deze online aan bij uw gemeente of haal deze op bij het stadskantoor of gemeentehuis. Het kan zijn dat u verschillende uittreksels moet meenemen, omdat de informatie op het uittreksel niet bij iedere gemeente hetzelfde is.

Verhuurdersverklaring

Woont u op dit moment in een huurhuis van een andere verhuurder dan Woonbron? Neem dan een verhuurdersverklaring mee.

Vraag deze verklaring aan bij uw verhuurder. Deze mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Bevestiging bijstand

Ontvangt u bijstand? Neem dan de brief mee waarin staat dat u bijstand krijgt (toekenning algemene bijstand).

Hypotheekverklaring

Heeft u een koopwoning gehad? Neem dan een getekende hypotheekverklaring mee, voorzien van een stempel. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Heeft u uw woning verkocht? Dan ontvangen wij ook graag de brief die u krijgt bij de verkoop van uw woning met overwaarde of restschuld.

Bewindvoerings-
overeenkomst

Heeft u een bewindvoerder? Neem dan de overeenkomst mee waarin staat dat u een bewindvoerder heeft.

Zorgindicatie

Heeft u een zorgindicatie? Neem deze dan mee. In dit document moet staan dat u een indicatie heeft voor verblijf, persoonlijke hulp (ADL-assistentie) of dat u voor minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging krijgt voor minimaal één jaar.

Woonbegeleidings-
overeenkomst

Woont u beschermd of begeleid? Neem dan de overeenkomst tussen u en de zorgpartij mee.

Deze documenten willen wij graag inzien:

Document

Beschrijving

Bankafschriften

Om uw inkomen te kunnen controleren neemt u bankafschriften van de afgelopen drie maanden mee.

Schuldenoverzicht (ook afbetaald)

Heeft u op dit moment schulden? Neem dan het bewijs van een betalingsregeling en het vonnis van de rechtbank mee. Als uw betalingsregeling nog niet definitief is, kunnen we u helaas niet verder helpen.

Heeft u in het verleden schulden gehad? Neem dan het bewijs van afbetaling mee.

Urgentieverklaring

Heeft u een urgentieverklaring? Neem dan deze verklaring mee.

Echtscheidingsconvenant

Bent u gescheiden of gaat u scheiden? Neem dan de beschikking van de rechtbank met de definitieve uitspraak van de scheiding mee.

Ouderschapsplan

Heeft u een ouderschapsplan? Neem dan het document mee waarin u afspraken heeft gemaakt over de uitoefening van het ouderschap.

Bewijs verbreken samenwoning

Woont u samen, maar gaat u uit elkaar? Neem dan documenten mee waaruit blijkt dat u niet meer samenwoont, zoals de opzegging van de gemeenschappelijke betaal-of spaarrekening, verzekering of het gemeenschappelijke krediet.

Ik heb niet alle documenten beschikbaar. Kan ik dan toch naar de bezichtiging komen? Wij hebben alle gegevens nodig om uit te zoeken of uw gezamenlijk verzamelinkomen passend is voor eventuele toewijzing van de woning. Als u de benodigde documenten niet bij u heeft, dan kan de verhuurmakelaar er zelf voor kiezen om de woning niet aan u toe te wijzen.
Screening Een onderdeel van de woningtoewijzing is een financiële screening. Ook kan er een screening op overlast gedaan worden. Werkt u hier niet aan mee, of is het resultaat van de screening negatief? Dan wordt de woning niet aan u verhuurd.

Met uw reactie geeft u Woonbron toestemming om bij uw bank, werkgever en/of Belastingdienst te controleren of de documenten die u heeft aangeleverd kloppen.