Governance

Woonbron zet zich als coproducent in voor klant en stad. Maatschappelijke agendering ligt aan de basis van ons handelen.

Wij borgen dit door effectief toezicht, een transparante inrichting van de organisatie, een voortdurende dialoog met onze belanghouders en een zorgvuldige omgang met onze klanten. Daarover verantwoorden wij ons actief. Zodoende voldoen wij aan de normen die zijn vastgelegd in de Governancecode. Voor de inrichting van de bestuurlijke organisatie volgen wij de Governancecode Woningcorporaties.

Naast de onderstaande downloads vindt u meer documenten op onze publicatiepagina.
Download