Huur opzeggen

Opzegtermijn U kunt de huur elke dag opzeggen. De opzegtermijn is minimaal 30 dagen. Deze termijn start op de datum dat wij uw opzegging hebben ontvangen. Valt de einddatum van uw huurcontract in het weekend of op een feestdag? Dan wordt deze verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Pas op met het verwijderen van vloerbedekking Als op de vloer van de woning zeil ligt dat ouder is dan 25 jaar dan zit er mogelijk asbest in deze vloerbedekking. Als u vermoedt dat dat het geval is of u weet het niet zeker, dan verzoeken wij u de oude vloerbedekking nog niet te verwijderen en te wachten op de eerste inspectie met onze verhuurmakelaar. De verhuurmakelaar beoordeelt of er een asbestonderzoek nodig is.

Huur opzeggen

Eerste inspectie Onze verhuurmakelaar komt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de huuropzegging op de afgesproken dag/tijd bij u langs om te kijken of uw woning zonder gebreken kan worden opgeleverd. Meer info over de regels voor het opleveren van uw woning aan ons.

Van alle contractanten dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen en wij adviseren u zelf bij de inspecties aanwezig te zijn. Als u echt niet zelf aanwezig
kunt zijn, mag u iemand machtigen. De gemachtigde moet zichzelf kunnen legitimeren en uw legitimatiebewijs laten zien.


Inspectie bekijken
Eindinspectie (oplevering) De eindinspectie vindt plaats op de dag waarop uw huurovereenkomst afloopt. De woning moet bij de eindopname leeg en bezemschoon te zijn. De werkzaamheden waartoe de medewerker u bij de eerste opname heeft verzocht, moeten zijn uitgevoerd. Tijdens dit bezoek neemt onze verhuurmakelaar in uw bijzijn de meterstanden op. Geef deze meterstanden door aan uw energieleverancier en het drinkwaterbedrijf. Laat gas, water en elektra niet afsluiten! Daarnaast levert u de sleutels in.
Inspectie-afspraak wijzigen Als u de eerste inspectiedatum wilt wijzigen, dan heeft dit gevolgen voor de tijd die u heeft voor eventuele herstelwerkzaamheden. Ook kan het gevolgen hebben voor eventuele overnames.

Het wijzigen van een eindinspectiedatum kan alleen vóór de huureindedatum. Als u later dan de eindinspectiedatum wilt opleveren, moet u een verzoek tot een wijziging van de huureindedatum indienen. De extra dagen huur brengen wij bij u in rekening.

U kunt uw inspectie-afspraak wijzigen door contact met ons op te nemen.

U kunt de inspectiedata inzien via onderstaande knop.

Inspectiedata inzien

Huuropzegging wijzigen Einddatum huuropzegging wijzigen
Heeft u de huur opgezegd, maar wilt u liever iets korter of langer in uw woning blijven? Korter is mogelijk, maar de opzegtermijn is nooit minder dan een maand. Langer kan alleen als de woning nog niet is aangeboden aan een volgende huurder.

Einddatum huuropzegging wijzigen
Huuropzegging annuleren
U kunt uw huuropzegging intrekken tot het moment dat de woning is aangeboden aan een nieuwe kandidaat. U kunt uw huuropzegging online annuleren.

huuropzegging annuleren

Bij overlijden

Als u erfgenaam bent van de overleden huurder dan kunt u de huur online, telefonisch, schriftelijk of via info@woonbron.nl opzeggen. Bij de eerste inspectie moet u altijd een akte van overlijden en/of een uittreksel uit het bevolkingsregister en het legitimatiebewijs van uzelf tonen. Standaard hanteren wij een opzegtermijn van minimaal 30 dagen.

Als u als erfgenaam de huureindedatum wilt vervroegen dan kunt u dit tijdens de eerste inspectie aangeven bij de verhuurmakelaar. Als u de woning later dan de eindinspectiedatum wilt opleveren, kunt u ook een verzoek tot wijziging van de huureindedatum indienen. De extra dagen huur brengen wij bij u in rekening.


Huur opzeggen
Bij opname verpleeg- of verzorgingstehuis Als een huurder wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis en niet meer zelf in staat is de huur van de woning op te zeggen, dan kan een familielid de huuropzegging afhandelen. Zegt u de huur op voor een huurder die zelf de post niet meer afhandelt? Vult u dan uw correspondentieadres in, in plaats van het nieuwe woonadres.

Bij de eerste inspectie moet u altijd het legitimatiebewijs van de vertrekkende huurder en het legitimatiebewijs van uzelf tonen.

Huur opzeggen

Eindafrekening

Na de laatste huurdag wordt de eindafrekening opgemaakt. Heeft u de woning niet in goede orde opgeleverd, dan worden kosten bij u in rekening gebracht. De eindafrekening van de stook- en servicekosten maken wij eens per jaar op. U ontvangt die afrekening daardoor later.

Overname

Als wij een nieuwe huurder hebben gevonden voordat u de woning verlaat, bestaat de mogelijkheid om roerende zaken (zoals: gordijnen, vloerbedekking e.d.) aan de nieuwe huurder over te dragen. Onze medewerker beoordeelt of de overname van goederen mogelijk is. Als dit het geval is, dan kunt u met de kandidaat huurders bespreken of er interesse is voor overname. Overname moet altijd schriftelijk worden vastgelegd op een overnameformulier.
Het overnameformulier moet u en de nieuwe huurder ondertekenen. Onze medewerker zal u het overnameformulier tijdens de eerste inspectie eventueel overhandigen.

Verhuurdersverklaring aanvragen Als u een nieuwe huurwoning aangeboden krijgt, vraagt uw nieuwe verhuurder meestal om een verhuurdersverklaring. In deze verhuurdersverklaring geven wij onder meer aan hoe uw woon- en betalingsgedrag is geweest in de afgelopen twee jaar.

Uw nieuwe verhuurder gebruikt de verhuurdersverklaring om te bepalen of de nieuwe woning aan u kan worden toegewezen.
Huurt u van ons en gaat u verhuizen naar een andere woning van ons, dan heeft u geen verhuurdersverklaring nodig.

Verhuurdersverklaring aanvragen
Downloads