Huur opzeggen

Opzegtermijn U kunt de huur elke dag opzeggen. De opzegtermijn is minimaal 30 dagen. Deze termijn start op de datum dat wij uw opzegging hebben ontvangen. Valt de einddatum van uw huurcontract in het weekend of op een feestdag? Dan wordt deze verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Pas op met het verwijderen van vloerbedekking ouder dan 35 jaar Het kan zijn dat u asbest tegenkomt als vloer of ondervloer. Er is alleen gezondheidsrisico wanneer het is beschadigd. Neem bij twijfel geen risico en neem contact met ons op. Wij laten de vloerbedekking onderzoeken en wanneer het asbesthoudend is, verwijderen wij deze op onze kosten.

Huur opzeggen

Eerste inspectie
Binnen 5 werkdagen doen wij de eerste inspectie van uw woning. Tijdens deze afspraak spreken wij met u af hoe u de woning aan ons oplevert. Bekijkt u hieronder ook de video waarin wij u vertellen waar u aan moet denken voordat u bij ons de sleutels inlevert.

Van alle contractanten moeten wij het legitimatiebewijs zien. Wij adviseren u om zelf bij de inspecties aanwezig te zijn. Lukt dit niet dan mag u iemand machtigen. De gemachtigde moet zichzelf kunnen legitimeren.


Inspectie bekijken

Eindinspectie (oplevering) De eindinspectie vindt plaats op de dag waarop uw huurovereenkomst afloopt. De woning moet bij de eindinspectie volgens afspraak zijn opgeleverd. Tijdens deze afspraak levert u de sleutels in.

Gas, water en elektra

Tijdens de eindinspectie nemen wij met u de meterstanden op. Vergeet niet de verhuizing en meterstanden door te geven aan de energieleverancier en het drinkwaterbedrijf. Laat het gas, water en elektra van de woning niet afsluiten.

Stoppen van de huurbetaling

Als u de huur betaalt via automatische incasso dan wordt deze automatisch stopgezet. Een machtiging bij een bank kunnen wij niet stopzetten, dit moet u zelf doen.
Inspectie-afspraak wijzigen Als u de eerste inspectiedatum wilt wijzigen, dan heeft dit gevolgen voor de tijd die u heeft voor eventuele herstelwerkzaamheden. Ook kan het gevolgen hebben voor eventuele overnames.

Het wijzigen van een eindinspectiedatum kan alleen vóór de huureindedatum. Als u later dan de eindinspectiedatum wilt opleveren, moet u een verzoek tot een wijziging van de huureindedatum indienen. De extra dagen huur brengen wij bij u in rekening.

U kunt uw inspectie-afspraak wijzigen door contact met ons op te nemen. De inspectiedata kunt u inzien via onderstaande knop.

Inspectiedata inzien

Huuropzegging wijzigen Einddatum huuropzegging wijzigen
Heeft u de huur opgezegd, maar wilt u liever iets korter of langer in uw woning blijven? Korter is mogelijk, maar de opzegtermijn is nooit minder dan een maand. Langer kan alleen als de woning nog niet is aangeboden aan een volgende huurder.

Einddatum huuropzegging wijzigen
Huuropzegging annuleren
U kunt uw huuropzegging intrekken tot het moment dat de woning is aangeboden aan een nieuwe huurder of is geadverteerd op een van de woningaanbodsites. U kunt uw huuropzegging online annuleren.

huuropzegging annuleren

Bij overlijden

Als u erfgenaam bent van de overleden huurder dan kunt u de huur online, telefonisch, schriftelijk of via ons contactformulier opzeggen. Bij de eerste inspectie moet u altijd een akte van overlijden en/of een uittreksel uit het bevolkingsregister en het legitimatiebewijs van uzelf tonen. Standaard hanteren wij een opzegtermijn van minimaal 30 dagen.

Als u als erfgenaam de huureindedatum wilt vervroegen dan kunt u dit tijdens de eerste inspectie aangeven bij de verhuurmakelaar. Als u de woning later dan de eindinspectiedatum wilt opleveren, kunt u ook een verzoek tot wijziging van de huureindedatum indienen. De extra dagen huur brengen wij bij u in rekening.


Huur opzeggen
Bij opname verpleeg- of verzorgingstehuis Als een huurder wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis en niet meer zelf in staat is de huur van de woning op te zeggen, dan kan een gemachtigd familielid de huuropzegging afhandelen. Zegt u de huur op voor een huurder die zelf de post niet meer afhandelt? Vult u dan uw correspondentieadres in, in plaats van het nieuwe woonadres.

Bij de eerste inspectie moet u altijd het legitimatiebewijs van de vertrekkende huurder en het legitimatiebewijs van uzelf tonen.

Huur opzeggen

EindafrekeningNa de laatste huurdag maken wij de eindafrekening op. Heeft u de woning niet volgens afspraak opgeleverd, dan brengen wij bij u kosten in rekening. De eindafrekening van de stook- en servicekosten maken wij eens per jaar op. Daarom ontvangt u de afrekening hiervan later.

Overname

De verhuurmakelaar maakt foto's van de woning om de eventuele nieuwe huurder (of kandidaat huurder) een goed beeld te geven van de woning. Hiervoor is het prettig als de woning opgeruimd is. Heeft u zaken zoals vloerbedekking en gordijnen die u niet meeneemt naar uw nieuwe woning, dan kunt u deze ter overname aanbieden. De verhuurmakelaar maakt hierover afspraken met u. De bezichtiging is uw kans om hierover met de nieuwe huurder afspraken te maken.

Grofvuil

Wie vuil naast de container zet, kan van de gemeente een boete krijgen. Voor vuil dat niet in de vuilnisbak past, kunt u Roteb (Rotterdam), HVC (Dordrecht), gemeente Delft of de gemeente Nissewaard (Spijkenisse) bellen. Deze diensten halen het grofvuil op de afgesproken dag gratis voor uw deur weg. Zet het vuil pas op de ophaaldag buiten om een boete te voorkomen. Controleer altijd de voorwaarden wanneer u een afspraak maakt voor het ophalen van het grofvuil.
Verhuurdersverklaring aanvragen Als u een nieuwe huurwoning aangeboden krijgt, vraagt uw nieuwe verhuurder meestal om een verhuurdersverklaring. In deze verhuurdersverklaring geven wij onder meer aan hoe uw woon- en betalingsgedrag is geweest in de afgelopen twee jaar.

Uw nieuwe verhuurder gebruikt de verhuurdersverklaring om te bepalen of de nieuwe woning aan u kan worden toegewezen.
Huurt u van ons en gaat u verhuizen naar een andere woning van ons, dan heeft u geen verhuurdersverklaring nodig.

Verhuurdersverklaring aanvragen
Downloads