Klachten

Klacht dienstverlening Bent u niet tevreden over bijvoorbeeld onze dienstverlening, het afhandelen van een reparatieverzoek of hoe u te woord bent gestaan? Laat het ons weten.

Klacht melden
Meer informatie over ons klachtenbeleid vindt u in de brochure Klachtenregeling.

Wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld en komt u niet samen met ons tot een oplossing? Dan is er sprake van een geschil.
U kunt het geschil voorleggen aan:
Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland t.a.v. de secretaris
Postbus 610
3300 AP DORDRECHT
Meer info op www.gcwzh.nl of ga direct naar het klachtenformulier op de site van GCWZH.

Heeft u een klacht over de huur of de huurverhoging en/of ernstig achterstallig onderhoud dan kunt u terecht bij:
De Huurcommissie Postbus 16495
2500 BL DEN HAAG
Telefoon: 0800 4887243
Meer info op www.huurcommissie.nl

Klacht woningtoewijzing Vindt u dat wij ons niet aan de spelregels voor toewijzing houden?
Stuur een brief met uw klacht naar de Klachtencommissie Woonruimteverdeling van uw regio.

Dit zijn de adressen van de Klachtencommissies Woonruimteverdeling:

Rotterdam Regionale Geschillencommissie Woonruimteverdeling Rijnmond
Postbus 490
3000 AL ROTTERDAM

Delft

Delft Klachtencommissie Woonruimteverdeling
Postbus 570
2600 AN DELFT

Dordrecht Klachtencommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden
Postbus 619
3300 AP DORDRECHT

Spijkenisse Klachtencommissie Woonruimteverdeling Spijkenisse
Postbus 25
3200 AA SPIJKENISSE
Download