Klachten

Als klant van Woonbron heeft u recht op een goede woning, een snelle en vakkundige uitvoering van reparaties en optimale service en informatie. Daar richten we onze dienstverlening op in en werken onze medewerkers elke dag hard aan. Hoe goed we het ook willen doen, het kan altijd voorkomen dat u teleurgesteld bent in onze dienstverlening. Fouten zijn er om van te leren en te herstellen. Laat het ons dus direct weten als u niet tevreden bent.

Klacht melden

Wat is een klacht dienstverlening?

U bent ontevreden over de dienstverlening door Woonbron of ontevreden over de verleende service van een bedrijf, dat wij voor u hebben ingeschakeld: de wijze waarop een reparatie is uitgevoerd, de manier waarop u door een van onze medewerkers bent behandeld of u bent het niet eens met ons beleid.

Klacht melden


Woonbron heeft een klachtenregeling opgesteld. Door deze regeling bent u ervan verzekerd dat Woonbron uw klacht zorgvuldig behandelt. Komen we er ondanks alle inspanningen samen niet uit, dan kunt u voor een onafhankelijk oordeel terecht bij de Huurcommissie of de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland. Wij verwijzen u in dit geval altijd door naar Het Juridisch Loket voor advies.

Hoe dient u bij ons een klacht dienstverlening in?

U kunt uw klacht bij ons per brief, mail, telefoon of via de onderstaande button melden. Al onze contactgegevens kunt u hier vinden. Zorgt u er alstublieft voor dat uw (schriftelijke) klacht altijd de volgende informatie bevat: de klacht, uw naam, adres en contactgegevens. Een brief ondertekent u persoonlijk. Mocht iemand anders namens u een klacht willen indienen of behandelen, hoort u door middel van een machtigingsformulier deze persoon schriftelijk te machtigen. Zodra wij deze gegevens van u hebben, nemen wij de klacht in behandeling met de desbetreffende persoon. Voor een machtigingsformulier kunt u contact met ons opnemen. De machtiging is geldig totdat u deze zelf intrekt.


Klacht melden

Wat gebeurt er met uw klacht dienstverlening?

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Naar aanleiding van uw klacht, zetten wij deze uit binnen de organisatie en komen we hier zo snel mogelijk bij u op terug. Hoe en wanneer we dat doen hangt af van de afspraken die we met u hebben afgesproken. Uw klacht wordt gemonitord totdat deze in overleg met u afgehandeld wordt.

Hoe werkt een doorverwijzing?

Het kan zijn dat u er met ons niet uitkomt. U heeft dan een 'geschil' met Woonbron en kunt, als u wilt, andere stappen ondernemen. Wij verwijzen altijd door naar Het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket is gratis en kan u in veel gevallen verder helpen of eventueel doorverwijzen.

Wat valt wel en niet onder een klacht over de dienstverlening?

Welke klachten nemen we wel in behandeling?

  • Klachten over uitgevoerde diensten
  • Klachten over beloofde diensten welke niet zijn nagekomen
  • Klachten over het beleid
  • Klachten over medewerkers en/of aannemers

Welke klachten nemen we niet in behandeling?

  • Reparatieverzoeken
  • Overlastklachten
  • Wanneer uw dossier door juridische zaken wordt behandeld
  • Wanneer uw klacht over hetzelfde onderwerp reeds behandeld en afgehandeld is
  • Klachten over de schoonmaak in het portiek

Contactgegevens

Het Juridisch Loket
Huurcommissie
Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland.

Woonruimteverdeling