Klachten

Klacht melden Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten. U wordt binnen 8 kantooruren nadat wij uw klacht hebben geregistreerd, gebeld door de betreffende manager.

Klacht melden


Geschil Wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld en komt u niet samen met ons tot een oplossing? Dan is er sprake van een geschil. U kunt het geschil voorleggen aan de
Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland. Het klachtenformulier en het geschillenreglement, waarin de werkwijze van de geschillencommissie is vastgelegd, vindt u op Mijn VvE.

Inloggen Mijn VvE