Servicekosten

Op deze pagina lees je meer over wat servicekosten zijn. En over hoe de afrekening plaatsvindt. Ook lees je het antwoord op veelgestelde vragen.

Over servicekosten

Wat zijn servicekosten? En waarom betaal ik die?

Woonbron levert in alle woongebouwen aanvullende diensten. Bijvoorbeeld de verlichting van algemene ruimtes, schoonmaak, elektra voor de lift en complexbeheer. Alle bewoners van deze woongebouwen betalen hiervoor iedere maand een bedrag vooruit. Dit noemen we het voorschot servicekosten.

De hoogte van dit voorschot hangt af van de dienstverlening in een woongebouw. Op de afrekening servicekosten zie je welke diensten we in jouw woongebouw leveren.

Wat is het verschil tussen stook- en servicekosten?

Servicekosten worden soms verward met stookkosten. De afrekening stookkosten van een gebouw met een collectieve cv-installatie gebeurt apart. Deze gaat over de hoeveelheid energie die je hebt verbruikt.

meer informatie over stookkosten

Wat is het verschil tussen servicekosten en een serviceabonnement?

Servicekosten zijn de kosten voor bijvoorbeeld de verlichting van algemene ruimtes, schoonmaak, elektra voor de lift en complexbeheer in jouw woongebouw.

Een serviceabonnement is een abonnement voor het repareren van kleine mankementen aan jouw woning. Bijvoorbeeld een lekkende kraan of een bel die niet werkt. Met een serviceabonnement repareren wij dit voor jou. Zonder serviceabonnement moet je dit zelf doen.

Over de afrekening servicekosten

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

De afrekening servicekosten gaat over de periode 1 januari tot en met 31 december. Daarna heeft Woonbron een half jaar de tijd om de afrekening te maken. Dat staat in de wet. De afrekening van het vorig jaar ontvang je dus altijd vóór 1 juli dit jaar.

Wat staat er in de afrekening servicekosten?

Elke maand heb je een bedrag vooruit betaald (voorschot). In de afrekening wordt dit totaal verrekend met de echt gemaakte kosten. Op de afrekening zie je welke dienstverlening in jouw gebouw wordt geleverd. Per dienst zie je welk voorschot je al hebt betaald en wat jouw aandeel is in de echt gemaakte kosten. Dit verschil wordt met jou afgerekend.

Hoe werkt geld terugkrijgen of bijbetalen?

Je krijgt geld terug
Je krijgt geld terug als de voorschotten die je al hebt betaald hoger zijn dan de echte kosten.

Het bedrag staat binnen 3 weken op je bankrekening. Als je een betaalachterstand hebt dan trekken wij de achterstand eerst van dit bedrag af. Als je een betalingsregeling hebt dan maken wij het bedrag niet naar je over. Dit doen we ook niet als je een zaak bij de deurwaarder hebt.

Je moet geld bijbetalen
Als de precieze kosten hoger zijn dan je vooruit hebt betaald, moet je dit bedrag nog aan ons betalen.
Het bedrag wordt automatisch van je rekening afgeschreven. Dit doen we alleen als je minder dan €100,00 moet bijbetalen.

Is het bedrag van deze afrekening hoger dan €100,00? Ga naar www.woonbron.nl/ideal om via iDEAL te betalen. Of maak dit bedrag dan zelf over naar rekeningnummer NL42 RABO 0330 5744 26 op naam van Stichting Woonbron. Vermeld dan wel je klantnummer.

Kan je het bedrag niet in één keer betalen? Neem dan meteen contact met ons op.

Waarom krijg ik geld terug of moet ik bijbetalen?

Je krijgt geld terug of moet bijbetalen als de echt gemaakte kosten in een jaar lager of hoger zijn dan het voorschot dat je hebt betaald.

Waarom zijn mijn servicekosten hoger of lager dan vorig jaar?

Misschien zijn we een extra dienst gaan leveren in jouw woongebouw. Of hebben we een nieuw contract voor bijvoorbeeld de schoonmaak afgesloten. Ook houden we rekening met prijsstijgingen. Dat zorgt ervoor dat de servicekosten hoger of lager worden.

Waarom krijgen mijn buren een andere afrekening servicekosten dan ik?

Het voorschot servicekosten is gebaseerd op een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel bepaalt jouw aandeel in de kosten. Dit aandeel is vaak hetzelfde als die van de buren. Maar soms is jouw aandeel anders, omdat de verdeelsleutel anders is. Bijvoorbeeld omdat jouw woning groter of kleiner is dan de woning van de buren.

Wat kan ik doen als ik denk dat de afrekening servicekosten niet klopt? Kan ik bezwaar maken?

Ben je het niet eens met de afrekening servicekosten? Of denk je dat de afrekening servicekosten niet klopt? Dan kan je schriftelijk bezwaar maken. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar info@woonbron.nl. Als je informatie hebt waaruit duidelijk wordt dat de afrekening niet klopt, stuur dit dan mee. Nadat je bezwaar hebt gemaakt onderzoekt Woonbron of de afrekening klopt.


Huurcommissie

Leidt dit uiteindelijk niet tot akkoord, dan kan je de Huurcommissie om hulp vragen. Houd er wel rekening mee dat een proces bij de Huurcommissie binnen twee jaar na de afrekenperiode moet worden aangevraagd.

Andere veelgestelde vragen

Ik krijg huurtoeslag. Moet ik het nieuwe voorschot servicekosten zelf doorgeven aan de Belastingdienst?

Ja, geef het nieuwe bedrag voor servicekosten zelf door aan de Belastingdienst. Dit kan via Mijn toeslagen op belastingdienst.nl. Misschien krijg je door deze wijziging meer of minder huurtoeslag.

Wat zijn subsidiabele servicekosten? En waar kan ik deze vinden?

Subsidiabele servicekosten zijn servicekosten die je mag meetellen in de berekening van de huurtoeslag. Voor deze kosten geldt vaak een maximumbedrag.

Het gaat om 1 of meer van de deze servicekosten:

  • Schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten
  • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimte
  • Kosten voor complexbeheer
  • Kosten voor bijvoorbeeld een recreatieruimte

Klik hier om jouw subsidiabele huur (inclusief servicekosten) te bekijken. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Waarom betaal ik administratiekosten?

Woonbron zorgt voor de administratie van de stookkosten en servicekosten van jouw woongebouw. Dit kost geld. Daarom bestaan de stookkosten en servicekosten voor een klein deel uit administratiekosten.

Sinds vorig jaar staan deze administratiekosten los op de afrekening. Vroeger waren de administratiekosten al verwerkt in jouw aandeel. Dat is nu anders. Deze kosten zijn niet nieuw. Volgens de wet mogen wij deze kosten in rekening brengen.