Tijdelijk wonen

Heeft u snel een betaalbare woning nodig? Dan bent u bij Woonbron Tijdelijk Wonen aan het goede adres. Wij verhuren verschillende woningen met een tijdelijk huurcontract.
Tijdelijk contractEen woning die u huurt bij Woonbron Tijdelijk Wonen wordt middels een leegstandscontract verhuurd. Een leegstandscontract is een tijdelijk contract waarbij de huurtermijn zes maanden of langer is. De woning of het gebouw staat op de nominatie om gerenoveerd of gesloopt te worden. Bij het aangaan van de overeenkomst is ongeveer bekend per wanneer de woning weer leeg aan ons moet worden opgeleverd.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke woonruimte, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • U moet beschikken over een vast inkomen uit werk, studiefinanciering of uitkering van minimaal €950 netto per maand. Voor een tweepersoonshuishouden geldt een minimaal netto maandinkomen van €1.350. Het gezamenlijke inkomen van alle meeverhuizende personen mag niet hoger zijn dan € 40.024,- bruto per jaar;
 • U mag geen huurschuld hebben;
 • U mag geen overlastverleden hebben;
 • Een eventuele scheiding dient definitief te zijn;
 • Er mag geen sprake zijn van inwonende, minderjarige kinderen.

direct naar het aanbod tijdelijk wonenLet op: je ziet niet meteen ons aanbod tijdelijk wonen. Selecteer de filter 'direct te huur' om het aanbod tijdelijk wonen en vrije sector huurwoningen te zien. In de advertentietekst van de woningen zelf lees je ook of het om aanbod tijdelijk wonen gaat.

Let op!
 • Mocht u een uitkering ontvangen van de Sociale Dienst attenderen wij u er op dat deze eindigt wanneer u verhuist naar een andere gemeente. Wij adviseren u in dit geval huisvesting te vinden in de gemeente waar u uw uitkering ontvangt;
 • Meldt u een cliënt aan die u begeleidt, dan gaan wij er vanuit dat u garant staat voor deze cliënt en de cliënt in staat is zelfstandig een woning te huren;
 • Heeft u schulden en gaat u zich melden bij schuldsanering, bewindvoering of een budgetkantoor, dan moeten wij u erop wijzen dat er pas een woonaanbod gedaan kan worden wanneer dit traject afgerond is en/of uitspraak is gedaan van de rechter voor toewijzing aan een bewindvoerder.
Vereiste gegevens

Verder dienen de volgende gegevens in één keer aan ons te worden verstrekt:

Document

Omschrijving

Persoonlijke gegevens

 • Voornaam, achternaam en voorletters

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Voorkeur voor plaats/wijk

Uittreksel woonverleden

Een BRP-uitdraai (Basis Registratie Personen mét woonverleden en burgerlijke staat) van het bevolkingsregister. Deze is op te halen bij het stadskantoor/gemeentehuis van uw gemeente. De BRP moet actueel zijn en niet ouder dan 6 maanden.

Verhuurdersverklaring

Een verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden en dient getekend en voorzien te zijn van een stempel.
Een verhuurdersverklaring is op te vragen bij uw verhuurder. Dit is niet nodig voor inwonende personen die langer dan 5 jaar inwonend zijn (graag wel aangeven in uw e-mail).

Bent u nu inwonend maar heeft u in de afgelopen 5 jaar wel zelfstandig een woning gehuurd, dan hebben wij van dat adres een verhuurdersverklaring nodig.

Heeft u een koopwoning gehad, dan vragen wij een hypotheekverklaring. Deze verklaring dient getekend en voorzien te zijn van een stempel. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Uw woning verkocht? Dan ontvangen wij ook graag de brief die u krijgt bij verkoop van uw woning met overwaarde/restschuld.

Werkgeversverklaring

Indien van toepassing een getekende werkgeversverklaring voorzien van een bedrijfsstempel. Deze mag niet ouder zijn dan 1 maand.

Inkomensstroken

Inkomstenspecificaties van de afgelopen 3 maanden
(3 maandstroken of 12 weekstroken) of uitkeringsspecificaties.
In geval van studiefinanciering is dit een verklaring van DUO.

Jaaropgave

Een jaaropgave van het voorgaande jaar.

IBRI

Een inkomensverklaring IBRI-formulier 2020.
Deze is op te vragen bij de belastingdienst op nummer 0800-0543. U kunt deze ook opvragen met uw DigiD op www.belastingdienst.nl en via Mijn Overheid.

Heeft u een eigen onderneming?

 • Uw winst- en verliesrekening van 2020;
 • Prognose lopende jaar op basis van een voorlopige aanslag IB 2021 (verzamelinkomen);
 • Fiscaal rapport (dit kunt u via een gecertificeerd administratiekantoor opvragen), voorzien van stempel en handtekening;
 • Een KvK-uittreksel.

Zit u in een schuldhulpsanerings- traject?

Levert u dan ook het bewijs van toewijzing van de schuldsanering en gegevens van uw bewindvoerder in. Indien de schuldsanering nog niet definitief is, kunnen wij u nog niet verder helpen. Ook ontvangen wij graag van uw bewindvoerder een brief/mail of u tekenbevoegd bent of dat de bewindvoerder voor u tekent.

Bent u gescheiden?

Beschikking van de rechtbank met definitieve uitspraak van de scheiding.

Daarnaast dient u zich bij ons op kantoor persoonlijk te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Op grond van Europese regelgeving mogen wij per 1 januari 2016 namelijk geen kopieën van officiële identiteitsbewijzen meer accepteren.

Let op! Wij accepteren geen printscreens, alleen kopieën of scans van het origineel.

direct naar het aanbod tijdelijk wonenLet op: je ziet niet meteen ons aanbod tijdelijk wonen. Selecteer de filter 'direct te huur' om het aanbod tijdelijk wonen en vrije sector huurwoningen te zien. In de advertentietekst van de woningen zelf lees je ook of het om aanbod tijdelijk wonen gaat.

Aanleveren gegevens Wij attenderen u er nogmaals op, dat als u uw gegevens niet compleet inlevert, wij uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen. Uw gegevens kunt u sturen naar:  Woonbron
T.a.v. Tijdelijk Wonen
Postbus 2346, 3000 CH Rotterdam 
Kennismakingsgesprek Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan én u de vereiste gegevens heeft aangeleverd, dan wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek zullen wij de mogelijkheden bespreken voor het huren van een tijdelijke woning.

Mocht er direct een woning beschikbaar zijn of op korte termijn vrijkomen, dan bespreken wij dit tijdens het kennismakingsgesprek met u. De huurprijs kan per woning verschillen.
ContactWilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Tijdelijk wonen via telefoon 088 966 00 00 of via het mailadres tijdelijkwonen@woonbron.nl.

direct naar het aanbod tijdelijk wonenLet op: je ziet niet meteen ons aanbod tijdelijk wonen. Selecteer de filter 'direct te huur' om het aanbod tijdelijk wonen en vrije sector huurwoningen te zien. In de advertentietekst van de woningen zelf lees je ook of het om aanbod tijdelijk wonen gaat.