Huurovereenkomst

Gaat u een woning bij ons huren? Bekijk wat u moet weten over de woning en onze dienstverlening.
Kopie huurovereenkomst bekijken

Uw huurovereenkomst is een belangrijk document. Hierin vindt u de afspraken die u met ons heeft gemaakt over het huren van uw woning. De algemene voorwaarden en het besluit kleine herstellingen horen bij de huurovereenkomst. Bij het ondertekenen van uw huurovereenkomst heeft u van ons een exemplaar van deze overeenkomst gekregen. Als u deze kwijt bent, kunt u online uw huurovereenkomst bekijken of een kopie aanvragen.

Huurovereenkomst bekijken

Huurovereenkomst wijzigen

In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of u krijgt te maken met een overlijden. Bij deze situaties kan het zijn dat uw huurovereenkomst niet meer actueel is. Om onverwachte verrassingen te voorkomen, is het verstandig uw huurovereenkomst aan te passen zodra uw woonsituatie verandert. Voeg toe in geval van:

 • trouwen een kopie van de huwelijksakte of een uittreksel uit het huwelijksregister;
 • geregistreerd partnerschap een akte van geregistreerd partnerschap.

Wilt u uw huurovereenkomst aanpassen?

Geef de wijzigingen door via ons uploadformulier. Elke wijziging wordt door ons beoordeeld. Wij laten u schriftelijk weten of uw huurovereenkomst wel of niet kan worden aangepast.

Trouwen

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan is uw partner volgens de wet automatisch medehuurder.
U heeft dus dezelfde rechten en plichten: u krijgt allebei huurbescherming en bent samen verantwoordelijk voor het betalen van de huur.
De huurovereenkomst die destijds is ondertekend met de hoofdhuurder wordt niet aangepast. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging, dit is een aanvulling op de huurovereenkomst.

Bovenstaande geldt niet voor personen van buiten de Europese Unie (EU) zonder een geldig verblijfsdocument.


Einde relatie

Als u gaat scheiden, dan bepaalt de rechter wie de woning krijgt. Wij zetten de huurovereenkomst op naam van degene aan wie de rechter de woning heeft toegewezen. Als één van de (mede)huurders vertrekt dan kan de huur ook eenzijdig worden opgezegd. U kunt hiervoor het formulier 'Eenzijdige huuropzegging' gebruiken. Degene die de woning verlaat, zegt ten gunste van de achterblijver de huur op. Ook in deze situatie wordt de huurovereenkomst aangepast.

Overlijden

Is de hoofdhuurder overleden en u was met hem of haar getrouwd of u had een geregistreerd partnerschap? Dan heeft u volgens de wet recht op de woning. Ook als geregistreerd medehuurder heeft u recht op de woning. Wel is het belangrijk dat u het huurovereenkomst laat wijzigen, zodat u hoofdhuurder wordt.
Is uw partner overleden, maar staat u niet in de huurovereenkomst en u had ook geen gezamenlijk huishouden de afgelopen twee jaar? Dan heeft u geen recht op de woning.

Inwoning en medehuurderschap

Komt er iemand bij u wonen? Dat kan, maar u moet dan wel bij ons inwoning aanvragen. Na meer dan twee jaar samenwonen, kunt u een verzoek tot medehuurderschap aanvragen.
Inwoning Als u gaat samenwonen, moet u eerst een aanvraag voor inwoning doen. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan mag uw partner bij u komen wonen. Zijn of haar naam komt niet direct op het contract te staan. Uw partner heeft ook geen recht op huurbescherming. Dat betekent dat hij of zij geen recht heeft op de woning wanneer u verhuist of overlijdt. Uw partner moet de woning in dat geval verlaten.

Woont u in Dordrecht? Dan is een aanvraag voor inwoning niet altijd nodig. U moet wel een aanvraag doen als u woont in een straat uit deze lijst:
Aardappelmarkt, Aalscholverstraat, Adelaarstraat, Billitonstraat, Buizerdstraat, Ceramstraat, Fuutstraat, Havikstraat, Kievitstraat, Kokmeeuwstraat. Kokmeeuwstraat, Noordendijk, Pluvierstraat, Reigerstraat, Roerdompstraat, Snipstraat, Sperwerstraat, Valkstraat, Vogelplein, Waterhoenstraat en Wouwstraat.
Medehuurderschap Woont u meer dan twee jaar samen en voert u een zogenoemde 'gemeenschappelijke huishouding'? Dan kunt u een aanvraag voor medehuurderschap indienen. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan wordt uw partner wél contractant. Hij of zij heeft dan dezelfde rechten en plichten als u.

Huisbewaring

Als u tijdelijk geen gebruik maakt van uw huurwoning is het mogelijk uw woning aan iemand anders in gebruik te geven. Dit noemen we huisbewaring. U vraagt huisbewaring aan door het de onderstaande info naar ons te sturen via het uploadformulier.

 • Een verklaring van de werkgever waaruit de detachering voor een bepaalde periode naar het buitenland blijkt of een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde periode op een bestemming in het buitenland.
 • Reisbescheiden waaruit de afwezigheid voor een bepaalde tijd blijkt.
 • Een verklaring van een medisch specialist, een revalidatiecentrum of verzorgingshuis, waaruit de tijdelijke afwezigheid blijkt.
 • Een gerechtelijke uitspraak, waaruit de duur van de detentie blijkt.
 • In geval van andere zwaarwegende redenen overtuigend materiaal, waaruit de noodzaak voor de tijdelijke afwezigheid blijkt.
 • Bij verblijf in het buitenland van langer dan acht maanden is men verplicht zich uit te schrijven uit de BasisRegistratie Personen (BRP).

U kunt huisbewaring aanvragen als u uw sociale huurwoning, vrije sectorwoning of onzelfstandige woonruimte tijdelijk verlaat voor bijvoorbeeld:

 • langdurig verblijf buitenland (reis/werk/studie);
 • verzorging of verpleging op een ander adres;
 • detentie (gevangenisstraf);
 • een proef om samen te wonen (wij hebben nodig: een kopie huurovereenkomst of koopakte van uw ‘toekomstige partner’).
Huisbewaring is mogelijk voor minimaal drie maanden en maximaal één jaar.

U heeft altijd onze toestemming nodig. Zonder toestemming is er sprake van onrechtmatig gebruik van de woning. Let op! U blijft zelf verantwoordelijk voor de woning. U moet dus zorgen dat u de huur op tijd betaalt. En veroorzaakt de huisbewaarder overlast terwijl u weg bent? Dan kunnen wij de huur opzeggen.

Woningruil

U wilt van woning ruilen met uw buurman of juist met iemand die aan de andere kant van het land woont? Dat is mogelijk, maar er zijn wel voorwaarden.

Stap voor stap

 1. U zoekt zelf iemand om mee van woning te ruilen. Wij bemiddelen hier niet in.
 2. U laat ons weten dat u van woning wilt ruilen. U kunt hiervoor het aanvraagformulier woningruil gebruiken. Controleer voordat u de aanvraag invult of u aan de voorwaarden voldoet.
 3. U vult allebei het aanvraagformulier woningruil in. Daarnaast verzamelt u allebei de gegevens die in het aanvraagformulier staan vermeld.
 4. U stuurt de aanvraagformulieren en de gegevens naar ons. Dat mag per post of via het uploadformulier. Huurt uw ruilpartner bij een andere corporatie? Stuur hen dan ook een aanvraag en de nodige gegevens.
 5. Wij beoordelen of u toestemming krijgt voor de woningruil. Hiervoor kijken we naar een aantal punten die staan vermeld in het aanvraagformulier.
 6. Is de woningruil akkoord, dan stellen we een nieuwe huurprijs vast en maken wij een afspraak met de nieuwe huurder voor het ondertekenen van de huurovereenkomst. Bij woningruil bent u verplicht om de nieuwe woning minimaal één jaar te huren.

Opzegtermijn U kunt de huur op iedere dag opzeggen. De opzegtermijn is minimaal 30 dagen. Deze periode start op de datum dat wij uw opzegging hebben ontvangen. Valt de einddatum van uw huurcontract in het weekend of op een feestdag? Dan verschuift de laatste huurdag naar de eerstvolgende werkdag.

Bijvoorbeeld: wij ontvangen de opzegging op donderdag 11 januari. 30 dagen later is het zondag. Uw huur loopt dan een dag langer door, tot maandag 12 februari.

Soms is er sprake van een minimale huurperiode, bijvoorbeeld wanneer u uw woning heeft gekregen door woningruil. U kunt dan de huur pas opzeggen als deze periode voorbij is. Staat u onder bewind? Dan is schriftelijke toestemming nodig van de bewindvoerder voor de huuropzegging.

Pas op met het verwijderen van vloerbedekking ouder dan 35 jaar. Het kan zijn dat u asbest tegenkomt als vloer of ondervloer. De verhuurmakelaar doet de 1e inspectie en als het nodig is, maken wij met u een afspraak voor een nader onderzoek. Als uit dat onderzoek blijkt dat het asbesthoudend materiaal is, verwijderen wij dit op onze kosten nadat u de sleutels bij ons heeft ingeleverd.


Huur opzeggen

Bij overlijden

Als u erfgenaam bent van de overleden huurder dan kunt u de huur online, telefonisch, schriftelijk of via ons uploadformulier opzeggen. Bij de eerste inspectie moet u altijd een akte van overlijden en/of een uittreksel uit het bevolkingsregister en het legitimatiebewijs van uzelf tonen. Standaard hanteren wij een opzegtermijn van minimaal 30 dagen.

Als u als erfgenaam de huureindedatum wilt vervroegen dan kunt u dit tijdens de eerste inspectie aangeven bij de verhuurmakelaar. Als u de woning later dan de eindinspectiedatum wilt opleveren, kunt u ook een verzoek tot wijziging van de huureindedatum indienen. De extra dagen huur brengen wij bij u in rekening.


Huur opzeggen
Bij opname verpleeg- of verzorgingstehuis Als een huurder wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis en niet meer zelf in staat is de huur van de woning op te zeggen, dan kan een gemachtigd familielid de huuropzegging afhandelen. Zegt u de huur op voor een huurder die zelf de post niet meer afhandelt? Vult u dan uw correspondentieadres in, in plaats van het nieuwe woonadres.

Bij de eerste inspectie moet u altijd het legitimatiebewijs van de vertrekkende huurder en het legitimatiebewijs van uzelf tonen.

Huur opzeggen

Waarborgsom

U betaalt geen waarborgsom. Daar zijn we lang geleden mee gestopt. Als u ooit een borg hebt betaald, dan is deze in het verleden teruggestort. Soms betaalt u wel borg voor bijvoorbeeld een parkeerzender.

Downloads