Huurverhoging in 2022

Tussen 14 april en 25 april krijg je een e-mail of brief van ons. Daarin staat met hoeveel procent jouw huur wordt verhoogd. En wat je nieuwe huur is. Op deze pagina lees je meer over deze huurverhoging.

Wat gebeurt er in 2022 met mijn huur?

De meeste huurders gaan vanaf 1 juli 2022 2,3% of 2,7% meer betalen. De servicekosten en/of stookkosten gaan misschien ook omhoog of omlaag.

Niet iedereen krijgt dezelfde huurverhoging. Bij sommige huurders wordt de huur met een vast bedrag verhoogd. Hieronder lees je hoe dat precies werkt.

Woon je in een sociale huurwoning?

Woon je in een vrije sector huurwoning?

Huur je iets anders dan een woning van Woonbron?

Jouw huurverhoging is 2,3%.

Is je netto huur lager dan € 300,- per maand?
Dan is je huurverhoging € 25,- per maand.

Jouw huurverhoging is 2,7%. Tenzij er iets anders in de huurovereenkomst staat. Dan is de huurverhoging maximaal 3,3%.

De huurverhoging voor huurders van een:

 • woonwagen, standplaats of kamer (onzelfstandige woonruimte) is 2,3%.

 • parkeerplaats, garagebox, berging of schuur is 2,7%.

 • bedrijfspand (met een BOG-contract) is 6,2%. Tenzij er iets anders in de huurovereenkomst staat.


Misschien krijg je een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat is een vast bedrag per maand. Hieronder zie je de inkomensafhankelijke huurverhoging per situatie. Deze krijg je als:
 • je in een sociale huurwoning woont, en
 • de netto huur lager is dan € 763,47 per maand, en
 • jouw inkomen hoger is dan € 47.948,- (alleenstaand) of € 55.486,- (gezamenlijk) per jaar

Ik woon alleen

Ik woon niet alleen (samen met een partner en/of kinderen ouder dan 18 jaar)

Inkomen meer dan € 47.948,- per jaar? Je huurverhoging is € 30,- per maand.

Inkomen meer dan € 56.527,- per jaar? Je huurverhoging is € 60,- per maand.

Inkomen samen meer dan € 55.486,- per jaar? Je huurverhoging is € 30,- per maand.

Inkomen samen meer dan € 75.369,- per jaar? Je huurverhoging is € 60,- per maand.

Zelf bezwaar maken

Ben je het niet eens met de huurverhoging? Maak dan vóór 1 juli 2022 bezwaar. Controleer zelf of je wel bezwaar kunt maken. Doe daarom eerst de bezwaarcheck.

doe de bezwaarcheck


Op de website van de Huurcommissie staat meer informatie over bezwaar maken. Na 1 juli 2022 kun je geen bezwaar meer maken.

Zo berekenen we jouw huur

De huur die je betaalt bestaat uit verschillende onderdelen:

 • netto huur
 • (misschien) voorschot servicekosten
 • (misschien) voorschot stookkosten

De netto huur (ook wel kale huur genoemd) hebben we bepaald toen je van ons ging huren. Deze huur wordt alleen verhoogd bij de jaarlijkse huurverhoging. Of als we je woning verbeteren.

De huur van een sociale huurwoning mag nooit hoger worden dan de maximale huur volgens het puntensysteem (het woningwaarderingsstelsel). Bij vrije sector huurwoningen mag dit wel. Dit zijn woningen die bij het begin van het huurcontract duurder zijn dan de huurtoeslaggrens van toen (ook wel liberalisatiegrens genoemd).

woningwaardering en punten bekijken


De servicekosten zijn kosten voor verschillende zaken. Bijvoorbeeld verzekeringen, schoonmaak en de kosten van een complexbeheerder. De stookkosten zijn kosten voor het verwarmen van je woning. Je betaalt iedere maand een voorschot. En aan het einde van het jaar krijg je een afrekening.

De netto huur, servicekosten en misschien stookkosten zijn bij elkaar opgeteld de bruto huur. Dit is de huur die je iedere maand aan ons betaalt.

opbouw huur bekijken

Dit is wat je zelf moet doen

 • Schrijven wij iedere maand de huur automatisch van je rekening af? Of betaal je via iDEAL? Dan hoef je zelf niets te doen. Wij passen het bedrag voor je aan.
 • Wordt je huur betaald via de sociale dienst of een andere instelling? Dan moet je zelf doorgeven wat de nieuwe huur (en misschien huurtoeslag) wordt.
 • Maak je zelf (automatisch) de huur over? Dan moet je zelf het bedrag aanpassen.
 • Krijg je huurtoeslag? Dan hoef je zelf niets te doen. Wij geven aan de Belastingdienst door wat je nieuwe huur is.

Vraag en antwoord

Hieronder geven we antwoord op vragen die wij vaak krijgen. Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld.

Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Stuur ons dan een bericht via WhatsApp (06 83 90 98 55) of ga naar ons contactformulier.

Vragen over de huurverhoging

Waarom krijgt iedereen een huurverhoging?

Woonbron mag de huur van (sociale) huurwoningen elk jaar verhogen. De overheid bepaalt hoeveel de huur maximaal mag stijgen.

De inflatie is op dit moment erg hoog. Dat betekent dat veel producten en diensten duurder worden. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor het onderhouden en opknappen van jouw woning. Of het bouwen van nieuwe woningen. Ook wij gaan steeds meer betalen voor deze producten en diensten. Met de jaarlijkse huurverhoging kunnen we je in de toekomst nog steeds van dienst zijn.

Vorig jaar kreeg ik geen huurverhoging. Dit jaar wel. Hoe kan dat?
Met sommige gemeenten hebben we de afgelopen jaren een betaalbaarheidsregeling afgesproken. Deze regeling was speciaal voor huurders met een laag inkomen. Vorig jaar bepaalde de overheid dat veel huurders geen huurverhoging kregen. Sommige huurders kregen zelfs een huurverlaging.

Dat is dit jaar anders. De gemeenten en overheid hebben besloten om hier geen afspraken over te maken. Daarom wordt jouw huur dit jaar wel hoger. We mogen de huur met maximaal 3,3% verhogen. Maar we hebben gekozen voor een lagere huurverhoging: voor veel huurders is deze tussen de 2,3% en 2,7%.
Wie bepaalt de jaarlijkse huurverhoging?

Dat doet de overheid. Zij bepaalt ieder jaar met welk percentage we de huren maximaal mogen verhogen. Op de website van de Rijksoverheid vind je de regels voor de huurverhoging in 2022.

Wanneer gaat de huurverhoging in?

Op 1 juli 2022. Vanaf dan betaal je de nieuwe huur.

Mijn huur wordt hoger dan de toeslaggrens van € 763,47. Kan ik dan wel mijn huurtoeslag houden?

Als je nu huurtoeslag krijgt dan hou je daar gewoon recht op. Ook als de huur boven de huurtoeslaggrens van € 763,47 uitkomt. Als je opnieuw huurtoeslag wilt aanvragen dan moet de huur wel lager zijn dan de huurtoeslaggrens.

Ik woon in een vrije sector huurwoning. Waar is mijn huurverhoging op gebaseerd?

We baseren de huurverhoging voor vrije sector huurwoningen op de gemiddelde prijsstijging (consumentenprijsindex) in 2021. Dit is 2,7%.

Misschien staat er in onze e-mail of brief dat de huurverhoging hetzelfde is als de gemiddelde prijsstijging in maart 2022. Dit is een fout. Want in dat geval is de huurverhoging 3,3%. Het percentage in onze e-mail of brief (2,7%) klopt wel, maar de omschrijving niet.

Vragen over de inkomensafhankelijke huurverhoging (voor huurders met een huurverhoging van € 30 of € 60 per maand)

Waarom is mijn huurverhoging dit jaar een vast bedrag?

Normaal verhogen we de huur met een percentage. Dit jaar verhogen we de huur met een vast bedrag. Dat heeft de overheid bepaald. Deze verhoging is gebaseerd op jouw inkomen in 2020.

Hoe weet Woonbron mijn inkomen?

De gegevens over jouw inkomen hebben we gekregen van de Belastingdienst. Zij zegt niet wat jouw inkomen is, maar alleen of het zogenoemde huishoudinkomen hoger of lager is dan een bepaald bedrag. Dit staat op een zogenoemde inkomensverklaring.

Wat is het huishoudinkomen?

Het huishoudinkomen zijn de inkomens van jou en alle andere bewoners van jouw huis. Bijvoorbeeld je partner of kinderen. Alleen bewoners die op het adres staan ingeschreven op 1 juli 2022 tellen mee. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Is jouw huishouden veranderd in 2022? Of denk dat je de informatie over jouw huishouden niet klopt? Dan kun je bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Tellen alle inkomens mee?

Ja, het inkomen van alle mensen die op het adres wonen telt mee. Van jongeren die op 1 januari 2022 nog geen 23 waren, telt alleen het inkomen boven € 21.422 mee. Hier houdt de Belastingdienst automatisch rekening mee.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de inkomensverklaring van de Belastingdienst?

Dan kun je bezwaar maken tegen de huurverhoging. Je moet dan wel laten zien dat het (huishoud)inkomen in 2020 anders is dan op de inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Woonbron vraagt een nieuwe (tweede) inkomensverklaring aan de Belastingdienst. Als uit deze verklaring blijkt dat u recht heeft op een andere huurverhoging, dan passen wij uw huurverhoging aan. Als de inkomensverklaring hetzelfde is als de eerste inkomensverklaring dan blijft ook de huurverhoging hetzelfde.

Mijn inkomen was in 2021 lager dan in 2020. Kan ik bezwaar maken?

Dit kan alleen als je een inkomensafhankelijke huurverhoging van € 30,- of € 60,- per maand hebt gekregen. Omdat jouw inkomen in 2021 lager is dan in 2020, kun je bezwaar maken. Dan kijken we naar het inkomen in 2021. Misschien krijg je dan een andere (lagere) huurverhoging.

Waarvoor mag Woonbron de inkomensverklaring gebruiken?

We gebruiken de inkomensverklaring alleen om te bepalen welke huurverhoging je krijgt. Het is niet toegestaan om deze informatie ergens anders voor te gebruiken. Dat doen we ook niet.

Moet Woonbron de inkomensverklaring samen met de huurverhogingsbrief versturen?

Ja, de inkomensverklaring moet samen met het voorstel voor de huurverhoging worden verstuurd. Deze krijg je via een e-mail of brief.

Krijg ik bericht als Woonbron een inkomensverklaring heeft opgevraagd?

Ja, je krijgt van de Belastingdienst een melding dat Woonbron je gegevens heeft opgevraagd.

Vragen over bezwaar maken

Hoe maak ik bezwaar?

Bezwaar maken kan via onze website door eerst de bezwaarcheck te doen.

In welke gevallen kan ik bezwaar maken?

Je kunt in een paar gevallen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Doe daarom altijd eerst zelf de bezwaarcheck.

Kan Woonbron bezwaren afwijzen?

Nee, dat kan niet. Woonbron kan een bezwaar wel accepteren en de voorgestelde huurverhoging aanpassen.

Woonbron beoordeelt niet of het bezwaar klopt. Als de huurder zijn bezwaar niet intrekt, moet Woonbron het bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie. Het is uiteindelijk aan de Huurcommissie om te bepalen of bezwaren een goede reden hebben.