Huurverhoging

In april krijgt u onze huurverhogingsbrief. Daarin staat of uw huur stijgt vanaf 1 juli 2020. En hoeveel. Op deze pagina kunt u lezen wat de jaarlijkse huurverhoging nu precies is.

Waarom een huurverhoging

Woonbron mag de huur van (sociale) huurwoningen elk jaar verhogen. De overheid bepaalt hoeveel de huur maximaal mag stijgen. We verhogen de huur dit jaar minder dan maximaal is toegestaan.

Met deze huurverhoging kunnen we bijvoorbeeld in de toekomst uw woning duurzamer maken. Of opknappen als dat nodig is. Maar we kunnen met dit geld ook nieuwe woningen blijven bouwen. Kortom: de huurverhoging is van belang om u ook in de toekomst van dienst te kunnen zijn.

Dit is uw huurverhoging

De meeste huurders gaan vanaf 1 juli 2020 2,6% of 2,9% meer betalen. Maar niet iedereen krijgt dezelfde huurverhoging.


Soms heeft een huurder die er al heel lang woont een veel lagere huur dan de buren die er pas wonen. Het verschil maken we met de huurverhoging in stapjes kleiner. De huur voor het huis met de lage huur gaat daarom wat meer omhoog. Na alle stapjes betaalt u de huur die we voor uw huis zouden vragen als u verhuist. Dit noemen we de beleidshuur of huursombenadering. Bekijk ook de video met uitleg hieronder.Huurders met een wat hoger inkomen (boven € 43.574) krijgen een huurverhoging van 5,6%. Dat heet een inkomensafhankelijke huurverhoging. Het inkomen van alle mensen die op het adres wonen telt mee. Van jongeren die op 1 januari 2020 nog geen 23 waren, telt alleen het inkomen boven € 20.450 mee.

U krijgt geen inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,6% als uw huishouden bestaat uit meer dan 3 mensen. Of als u op 1 juli 2020 ouder bent dan 66 jaar en 4 maanden (de AOW-leeftijd). Ook sommige mensen met een chronische ziekte en gehandicapten krijgen geen hogere huurverhoging. Zij krijgen een huurverhoging van maximaal 4,0%.

Zo berekenen we uw huur

De huur die u betaalt bestaat uit verschillende onderdelen: de netto huur, servicekosten en misschien een voorschot op de stookkosten.

De netto huur (ook wel kale huur genoemd) hebben we bepaald toen u van ons ging huren. Deze huur wordt alleen verhoogd bij de jaarlijkse huurverhoging of als we uw woning verbeteren.

De huur van een sociale huurwoning mag nooit hoger worden dan de maximale huur volgens het puntensysteem (het woningwaarderingsstelsel). Bij vrije sector huurwoningen mag dit wel. Dit zijn woningen die bij het begin van het contract duurder zijn dan de huurtoeslaggrens. In 2020 is die grens €737,14.

woningwaardering en punten bekijken


De servicekosten zijn kosten voor verschillende zaken, zoals verzekeringen, schoonmaak en de kosten van een complexbeheerder.

De netto huur en servicekosten zijn bij elkaar opgeteld de bruto huur. Dit is de huur die u iedere maand aan ons betaalt.

opbouw huur bekijken

Dit is wat u zelf moet doen

  • Schrijven wij iedere maand de huur automatisch van uw rekening af? Of betaalt u via iDEAL? Dan hoeft u zelf niets te doen. Wij passen het bedrag voor u aan.
  • Wordt uw huur betaald via de sociale dienst of een andere instelling? Dan moet u zelf doorgeven wat uw nieuwe huur (en misschien huurtoeslag) wordt.
  • Maakt u zelf (automatisch) uw huur over? Dan moet u zelf het bedrag aanpassen.
  • Krijgt u huurtoeslag? Dan hoeft u zelf niets te doen. Wij geven aan de Belastingdienst door wat uw nieuwe huur is.

Huurbevriezing aanvragen

Vanaf dit jaar kunt u huurbevriezing bij ons aanvragen. Dat betekent dat u vanaf 1 juli 2020 geen huurverhoging krijgt. Zo zorgen we ervoor dat huurders met een laag inkomen en een hoge huur niet te veel betalen.

Huurbevriezing aanvragen was mogelijk tot en met 1 juli 2020. Hierna kunt u alleen nog huurverlaging aanvragen. Dit kan door contact met ons op te nemen. Lees wel eerst op de website van de Woonbond aan welke regels u moet voldoen. Deze regels hebben wij samen met andere corporaties met de Woonbond afgesproken.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de huurverhoging kunt u bezwaar maken. Dit kan niet altijd. Controleer zelf of u wel bezwaar kunt maken. Bezwaar maken kan tot 1 november 2020 bij de Huurcommissie.

bezwaar maken


Op de website van de Huurcommissie staat ook meer informatie over bezwaar maken. Na 1 november 2020 kunt u geen bezwaar meer maken. Dan moet u alsnog de huurverhoging vanaf 1 juli 2020 betalen.

Betaalbaarheidsregelingen

Woont u in Rotterdam of Delft en heeft u een laag inkomen? En is uw netto huur boven de €663,40? Dan wordt uw huur in 2020 misschien niet verhoogd. Dit komt door onze betaalbaarheidsregeling. Of u recht heeft op deze regeling hangt af van een aantal regels.

Als u in Rotterdam woont heeft u hier in februari 2020 een brief over gekregen. Bewoners in Delft hebben deze brief pas in mei 2020 gekregen. Als u voldoet aan de regels dan verhogen wij uw huur in 2020 niet. Wij kunnen dit helaas niet zelf controleren. Daarom werken wij samen met de gemeenten Rotterdam en Delft. De gemeente kan in de meeste gevallen wel controleren of u aan de regels voldoet.

Regels betaalbaarheidsregeling Rotterdam
Niet iedereen komt in aanmerking voor de betaalbaarheidsregeling. U komt alleen in aanmerking als de huur van uw sociale huurwoning in juni 2020 hoger is dan € 663,40 en uw netto inkomen voldoet aan deze regels:

• Woont u alleen? Dan mag u in 2020 maximaal € 1.275,- netto per maand verdienen.
• Woont u samen met uw kind of kinderen? Dan mag u in 2020 maximaal € 1.575,- netto per maand verdienen.
• Woont u samen met uw partner of bent u getrouwd? Dan mag u in 2020 samen maximaal € 1.775,- netto per maand verdienen.

Regels betaalbaarheidsregeling Delft

U krijgt geen huurverhoging vanaf 1 juli 2020 als uw huur in juli 2020 hoger is dan € 663,40. Ook moet u een bijstandsuitkering hebben. Of u moet in 2019 of 2020 een Delftpas hebben gekocht voor € 5,-.

De gemeente Delft heeft gecontroleerd of u recht heeft op de betaalbaarheidsregeling. Als dit zo is dan krijgt u in mei 2020 een brief van de gemeente. In de huurverhogingsbrief die u eind april van ons heeft gekregen is de betaalbaarheidsregeling nog niet verwerkt.

Door privacyregels mag de gemeente niet aan ons laten weten dat u aan deze voorwaarden voldoet. U moet daarom zelf de aanvraag doen bij ons. Dit doet u door de brief van de gemeente met uw handtekening op te sturen of af te geven. U krijgt dan geen huurverhoging vanaf 1 juli 2020. Er kan wel een aanpassing zijn van de bijkomende servicekosten.

Aanvragen vóór 1 juli
Zet eerst uw handtekening op de brief van de gemeente. Stuur daarna een foto of kopie van de brief naar info@woonbron.nl of via WhatsApp naar 06 83 90 98 55. U kunt de brief ook in de brievenbus van het kantoor van Woonbron in Delft (Aart van der Leeuwlaan 8) doen of opsturen naar Postbus 2346, 3000 CH Rotterdam. Plak dan wel een postzegel op de envelop.

Heeft u al huurbevriezing aangevraagd?
Onderteken dan alsnog de brief van de gemeente Delft en stuur deze naar ons. Dan weet u namelijk zeker dat u huurbevriezing krijgt. Heeft u nog geen aanvraag voor huurbevriezing gedaan? Dan is het terugsturen van de ondertekende brief genoeg.

Heeft u vragen over de betaalbaarheidsregeling in Delft? Bel dan met 14015 of ga langs het Instituut Sociaal Raadslieden (Van Bleijswijkstraat 85, Delft).

Komt u in aanmerking voor de betaalbaarheidsregeling? Dan wordt uw huur niet verhoogd. Of uw huur wordt verhoogd leest u in april 2020 in onze brief over de huurverhoging. Bewoners in Delft krijgen na het terugsturen van de brief van de gemeente een bevestiging dat hun huur niet wordt verhoogd.

We hebben alleen met de gemeenten Rotterdam en Delft afspraken gemaakt over een betaalbaarheidsregeling. Woont u in een andere gemeente? Dan kunt u helaas geen gebruik maken van de betaalbaarheidsregeling.

Vraag en antwoord

Hieronder geven we binnenkort antwoord op vragen die wij vaak krijgen. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Stuur ons dan een bericht via WhatsApp (06 83 90 98 55), Facebook Messenger of ga naar ons contactformulier.

Vragen over de coronacrisis

Waarom krijg ik juist nu een huurverhoging?

We verhogen ieder jaar op 1 juli de huur. Dus ook dit jaar. Maar we begrijpen dat het door de coronacrisis een moeilijke tijd is. Misschien ook voor u. Door de huurverhoging kunnen we in de toekomst uw woning duurzamer maken of opknappen als dat nodig is. En we kunnen met dit geld ook nieuwe woningen blijven bouwen. Kortom: de huurverhoging is van belang om u ook in de toekomst van dienst te kunnen zijn.

Maar we hebben ook oog voor uw situatie. Kunt u door de coronacrisis uw huur niet meer betalen? Neem dan meteen contact met ons op. Dan maken we afspraken over het betalen van uw huur. Samen vinden we een oplossing die past bij uw situatie.

Vragen over de huurverhoging

Hoe hoog mag de huurverhoging vanaf 1 juli 2020 zijn?

In 2020 mag de huur voor lagere inkomens (tot € 43.574) stijgen met maximaal 5,1%. We verhogen de huur dit jaar minder dan maximaal is toegestaan. Voor deze groep verhogen we de huur met maximaal 4,0%.

De huur voor hogere inkomens (boven € 43.574) mag met maximaal 6,6% stijgen. Ook voor deze groep verhogen we de huur minder dan maximaal is toegestaan, namelijk met 5,6%.

Wie bepaalt de jaarlijkse huurverhoging?

Dat doet de overheid. Zij bepalen ieder jaar met welk percentage we de huren maximaal mogen verhogen.

Waar ging mijn huur naartoe in 2019?

Vragen over de inkomensafhankelijke huurverhoging (voor huurders met een huurverhoging van 5,6%)

Hoe weet Woonbron mijn inkomen?

De gegevens over uw inkomen hebben we gekregen van de Belastingdienst. Zij zeggen niet wat uw inkomen is, maar alleen of het zogenoemde huishoudinkomen hoger of lager is dan € 43.574. Dit staat op een zogenoemde inkomensverklaring.

Wat is het huishoudinkomen?

Het huishoudinkomen zijn de inkomens van u en alle andere bewoners van uw huis. Bijvoorbeeld uw partner of kinderen. Alleen bewoners die op het adres staan ingeschreven op het moment van de huurverhoging tellen mee. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Tellen alle inkomens mee?

Ja, het inkomen van alle mensen die op het adres wonen telt mee. Van jongeren die op 1 januari 2020 nog geen 23 waren, telt alleen het inkomen boven € 20.450 mee. Dit wordt automatisch aangepast door de Belastingdienst.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de inkomensverklaring van de Belastingdienst?

Dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. U moet dan wel bewijzen dat het (huishoud)inkomen in 2018 anders is dan op de inkomensverklaring van de Belastingdienst. Of dat het aantal personen op de inkomensverklaring niet klopt.

Waarvoor mag Woonbron de inkomensverklaring gebruiken?

We gebruiken de inkomensverklaring alleen om te bepalen welke huurverhoging u krijgt. Het is niet toegestaan om deze informatie ergens anders voor te gebruiken.

Moet Woonbron de inkomensverklaring samen met de huurverhogingsbrief versturen?

Ja, de inkomensverklaring moet samen met de huurverhogingsbrief worden verstuurd. Niet los, maar in dezelfde envelop.

Krijg ik bericht als Woonbron een inkomensverklaring heeft opgevraagd?

Ja, u ontvang van de Belastingdienst een melding per brief. Daarin staan geen details over de gedeelde gegevens, alleen een melding dat de gegevens zijn gedeeld.

Vragen over huurbevriezing

Wanneer heb ik recht op huurbevriezing?

Kijk op de website van de Woonbond aan welke regels u moet voldoen. Deze regels hebben wij samen met andere corporaties met de Woonbond afgesproken.

Huurbevriezing aanvragen was mogelijk tot en met 1 juli 2020. Hierna kunt u alleen nog huurverlaging aanvragen.

Wanneer heb ik recht op huurverlaging?

Kijk op de website van de Woonbond aan welke regels u moet voldoen. Deze regels hebben wij samen met andere corporaties met de Woonbond afgesproken.

Huurverlaging aanvragen kan door contact met ons op te nemen.

Vragen over bezwaar maken

Hoe maak ik bezwaar?

Bezwaar maken kan via onze website door eerst de huurverhogingscheck te doen.

Wanneer kan ik bezwaar maken?

U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Doe daarom altijd eerst zelf de huurverhogingscheck. Bezwaar maken kan alleen als u een sociale huurwoning heeft.

Kan Woonbron bezwaren afwijzen?

Nee, dat kan niet. Woonbron beoordeelt niet of het bezwaar klopt. Als de huurder zijn bezwaar niet intrekt, moet Woonbron het bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie. Het is uiteindelijk aan de Huurcommissie om te bepalen of bezwaren een goede reden hebben. Woonbron kan een bezwaar wel accepteren en de voorgestelde huurverhoging aanpassen.