VvE bijdrage

Wat is mijn VvE-bijdrage? Een goede financiële positie van de VvE is belangrijk voor het waarde behoud van de appartementen en dus van belang voor eigenaars.
Eigenaars van een appartement betalen daarom maandelijks een bijdrage aan de VvE voor de gemeenschappelijke kosten. Denkt u hierbij aan de servicekosten, exploitatiekosten en reservering onderhoudsfonds.
Jaarlijks neemt de Vergadering van Eigenaars een besluit over de hoogte van de VvE-bijdrage op basis van de begroting en het aandeel van het appartement in het geheel. Uw aandeel is te zien in de splitsingsakte. De hoogte van uw VvE-bijdrage vindt u op Mijn VvE.

Inloggen Mijn VvE
Betaalwijze VvE bijdrage De VvE-bijdrage dient voor de eerste van de maand te zijn overgemaakt. Het aangaan van een automatische incasso is natuurlijk het makkelijkst, maar u kunt er ook voor kiezen om zelf uw VvE-bijdrage over te maken naar de bankrekening van uw VvE.

Automatische incassoU kunt ons machtigen voor een automatische incasso. Wij schrijven de VvE-bijdrage dan elke maand automatisch van uw rekening af. U hoeft er dan niet meer naar om te kijken als er voldoende saldo op uw rekening staat. Automatische incasso aanvragen? Dan kunt het beste een SEPA machtigingsformulier voor automatische incasso aanvragen per mail via vveadministratie@woonbron.nl. Vervolgens kunt u dit formulier per mail of per post ingevuld terugsturen naar ons.

Zelf overmakenU kunt de VvE-bijdrage ook zelf overmaken. Doe dit dan altijd vóór de eerste van de maand naar de bankrekening van uw VvE. Het juiste bankrekeningnummer vindt u op mijn VvE.

Inloggen Mijn VvE
Betalingsachterstand De VvE bijdrage moet voor de eerste dag van de maand betaald zijn. Wanneer u niet op tijd betaalt sturen wij u een betalingsherinnering. Laat uw betaalachterstand niet oplopen en neem tijdig contact met ons op. Wij denken graag met u mee en zoeken naar oplossingen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling. Bij een blijvende achterstand nemen wij altijd contact op. Reageert u niet, dan schakelen wij een deurwaarder in. Een deurwaarder brengt extra kosten met zich mee, die zijn voor uw rekening. In het uiterste geval kan het leiden tot een gedwongen verkoop van uw woning.

Wilt u zien of u nog een bedrag heeft openstaan? Log in op Mijn VvE.

Inloggen Mijn VvE